SAMENHANG EN RECHTVAARDIGHEID

De Europese Unie moet sneller en effectiever handelen

vlag met blauwe en gele sterren op mast

We zetten ons volledig in voor het bevorderen van gendergelijkheid door ervoor te zorgen dat iedereen gelijke toegang heeft tot onderwijs en werkgelegenheid in belangrijke sectoren. Door te investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en expertise voor iedereen zullen we innovatie stimuleren en het concurrentievermogen versterken. Ook bevorderen we het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van gezinnen en hun leden in onze veranderende demografische samenleving.

Intergenerationaliteit is ook een van onze prioriteiten, met een toewijding aan jongeren en ouderen. We streven naar een evenwichtige en veerkrachtige samenleving waar elk individu, ongeacht zijn leeftijd, de uitdagingen aan kan gaan die voor ons liggen. Wij zijn ervan overtuigd dat de sleutel tot duurzame collectieve welvaart ligt in het voorzien van iedereen van de nodige middelen en kansen.

Om dit doel te bereiken, zullen we een beleid voeren dat investeringen in jongeren bevordert. We zien ze als de fundamenten van onze toekomst en we zetten ons in om hun vaardigheden, mobiliteit en toegang tot hoogwaardige stages te ondersteunen. Door te investeren in de opleiding en ontwikkeling van jongeren vormen we een dynamische en competente generatie, klaar om actief bij te dragen aan de welvaart en duurzaamheid van onze samenleving.

Tegelijkertijd zullen we voor ouderen beleid en initiatieven ontwikkelen om hun welzijn, actieve deelname aan de samenleving en toegang tot voortdurende kansen te waarborgen. Door een eerlijke toegang tot hoogwaardige opleidingen te garanderen geven we alle individuen de mogelijkheid hun potentieel te ontwikkelen en volledig bij te dragen aan de economie en de samenleving.

We willen ook een Europees Observatorium voor Talent oprichten, dat tot doel heeft de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen om beste praktijken op het gebied van onderwijs, opleiding en ontwikkeling van vaardigheden te identificeren.

Wij zijn van mening dat we door onderwijsinnovatie aan te moedigen ervoor zorgen dat ons continent in de voorhoede van onderwijs en opleiding blijft.

Wij geloven diep in een Europa dat diversiteit viert. Wij geloven dat het een kracht is die gewaardeerd moet worden.

De verzorgingsstaat en socialezekerheidsstelsels versterken om hen in staat te stellen te reageren op de voortdurende demografische, digitale en ecologische transities zal altijd centraal staan in onze inzet. In de Europese Unie van morgen staat het individu centraal in de stad. We creëren volledig toegankelijke, barrièrevrije steden voor mensen met beperkte mobiliteit.

Gezinnen zullen in heel Europa worden erkend en gerespecteerd, met nationale wetten die gelijkheid en waardigheid voor iedereen garanderen.

We zullen voorop lopen bij het bevorderen van gelijkheid en respect voor iedereen en zullen ervoor zorgen dat onze Europese normen, die al tot de meest geavanceerde ter wereld behoren, in de hele Unie steeds consistenter worden.

PRIORITAIRE ACTIES

VECHTEN VOOR GENDERGELIJKHEID

 • Zorgen voor gelijke beloning voor mannen en vrouwen.
 • Gelijkheid meewegen als een factor van concurrentievermogen door de integratie van al het beschikbare talent in het productieve systeem mogelijk te maken.
 • Intimidatie op de werkplek bestrijden en gendergelijkheid bevorderen, consequent en onophoudelijk, in alle aspecten van het leven.
 • Seksuele en reproductieve rechten waarborgen in de hele Europese Unie.
 • Alle vormen van geweld tegen vrouwen, kinderen en gendergerelateerd geweld uitbannen.

   

INTERGENERATIONALITEIT

 • De Europese rechtsbescherming tegen leeftijdsdiscriminatie uitbreiden tot buiten de werkvloer.
 • Ouderen laten profiteren van langdurige zorg door hun autonomie, integratie en rol in de samenleving te versterken.
 • Zorgen voor de participatie van ouderen op alle gebieden door een Europese strategie voor actief ouder worden te bevorderen.
 • Volledige, betaalbare en gelijke toegang tot openbare diensten zoals openbaar vervoer en huisvesting mogelijk maken.
 • Overgangsperioden faciliteren tussen leren, werken, gezinszorg, periodes van werkloosheid, en pensionering op verschillende leeftijden mogelijk maken.
 • Levenslange mensenrechten bevorderen bij de Verenigde Naties

   

HOOGWAARDIG ONDERWIJS

 • Een Europees Observatorium voor Talent creëren.
 • De export van socialezekerheidsrechten toestaan om mobiliteit te bevorderen.
 • Adequate minimumlonen aanmoedigen.
 • De veiligheid op het werk beschermen en zorgen voor gezondheid, fysieke en mentale veiligheid.

   

GELIJKHEID VOOR IEDEREEN

 • Armoede bestrijden, gerichte steunprogramma’s ontwikkelen
 • en met name het probleem van kinderarmoede aanpakken.
 • Het probleem van fatsoenlijke en betaalbare huisvesting aanpakken en tegelijkertijd
 • De opwaardering van eerstelijnswerkers bevorderen en de belangrijkste sectoren van de economie duidelijker definiëren.


WERKLOOSHEID TERUGDRINGEN EN RELEVANTE VAARDIGHEDEN AANBIEDEN

 • Investeren in hoogwaardige banen, vaardigheden en omscholing.
 • Het aantal NEET’s (jongeren die niet werken, niet studeren en geen opleiding volgen) aanzienlijk verminderen.
 • Europese anti-crisis-ondersteuningsmaatregelen stimuleren om asymmetrische schokken aan te pakken.
nl_NLNederlands