DEMOKRÁCIA ÉS KORMÁNYZÁS

Az Európai Uniónak gyorsabban és hatékonyabban kell cselekednie

Európai Demokrata Párt KIEMELT INTÉZKEDÉSÜNK

A hatályos európai szerződések több mint 15 év fejlődést jelentettek Európa számára. Most azonban az Európai Unió egy egyedi lehetőség előtt áll ahhoz, hogy megerősítse az intézményi struktúráját, és egy szuverén és demokratikus Európává váljon.

Ha még tovább szeretnénk menni, egy szolidaritáson alapuló valódi politikai unió létrehozásán dolgozhatunk. Mi, az európai demokraták, arra szólítjuk fel Európát, hogy vegye ismét a saját kezébe sorsa irányítását a kontinens szuverenitásának és autonómiájának megerősítésével.

Egy szolidáris politikai közösség létrehozásával pozitív jövőt biztosíthatunk Európa számára, építő jellegű és befogadó megoldásokkal leküzdve azt a kihívást, amit a populizmus és a nemzetközi jog megsértése jelent.

Az előttünk álló társadalmi, éghajlati, környezeti vagy biztonsági kihívások leküzdéséhez az Európai Uniónak gyorsabban és hatékonyabban kell cselekednie. Virágzó és ellenálló jövőt szeretnénk építeni a kontinensünk számára. Együtt elérhetjük, hogy Európa pozitív erő legyen a polgárai és a világ számára.

A demokrácia megerősítése érdekében ezért be kell vezetni annak lehetőségét, hogy az Európai Unió elnökét az összes európai ország közös választási listájáról lehessen megválasztani. Másfelől a polgárok, valamint Európa és annak intézményei közötti kapcsolat helyreállítása érdekében elengedhetetlen a politikai életben való közvetlen részvétel. Az ötévente megszervezésre kerülő európai parlamenti választások már nem elegendőek a valódi polgári részvétel előmozdításához. Mi egy újító innovatív megoldással állunk elő : egy polgári Agora-mechanizmus bevezetésével. A nemzeti és európai polgári Agorák minden év tavaszán összeülnek, hogy megvitassák és javaslatokat tegyenek Európa prioritásaira. Ezek a párbeszédek alapul szolgálhatnak az Európai Bizottság elnöke által minden év szeptemberében az Unió helyzetének értékelése során bemutatott éves programhoz. Azzal, hogy a polgárok rendelkezésére bocsátjuk ezt az aktív szerepvállalást lehetővé tevő platformot, előmozdíthatjuk a közvetlen részvételüket Európa építésében, és minden polgárban megerősíthetjük az Európához tartozás érzését és a vele szembeni elkötelezettséget.

Szükség van a demokrácia megerősítésére azáltal, hogy a polgárokat bevonjuk a politikai döntéshozatalba. Átlátható információk biztosításával, a polgárok partnerekként való kezelésével és aktív bevonásával garantálható a demokratikus stabilitás, és számos probléma elkerülhető.

Az Európai Uniónak gyorsabban és hatékonyabban kell cselekednie

A VÉTÓK MEGSZÜNTETÉSE

TRANSZNACIONÁLIS LISTÁK

AZ EU ELNÖKÉNEK KÖZVETLEN MEGVÁLASZTÁSA

TÖBB HATÁSKÖRT A PARLAMENTNEK

A KÜLFÖLDI SZAVAZÁS EGYSZERŰSÍTÉSE

 • A szerződések felülvizsgálatára vonatkozó megállapodás a Tanács egyhangú szavazásának eltörléséért.
 • Az Európa jövőjéről szóló konferencia javaslatainak végrehajtása az európai polgárok követeléseinek érvényesítése érdekében ezen a területen.
 • A politikai akaratot mutató ország- és embercsoportok gyorsabb politikai integrációjának megkönnyítése, anélkül hogy másoknak lehetősége lenne ezt megakadályozni.
 • Az Európai Unió elnökének valamennyi európai országban közös választási listáról történő megválasztásának lehetősége (a Bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének összevonása).
 • Páneurópai listák bevezetése az európai parlamenti választások során.
 • Az Európai Parlament felruházása együtt döntési jogalkotási jogokkal, amikor konzultatív szerepet tölt be, és együttdöntési jogokkal a költségvetés, többek között a bevételek tekintetében.
 • Az Európai Parlament felruházása valódi jogalkotási kezdeményezési joggal, kiegészítve az európai polgári kezdeményezést.
 • Az Európai Unió szerepének megerősítése az egészségügy, oktatás és energia területein.
 • Vészhelyzeti záradék beillesztése, amely felhatalmazza az Európai Uniót arra, hogy rendkívüli hatáskörrel járjon el jelentős válsághelyzet esetén.
 • Az európai politikai pártok és alapítványok megerősítése, életképességük javítása érdekében.
 • A politikai pártok és választási kampányok finanszírozásának átláthatóvá tétele, és a nemzetközi beavatkozás megtiltása.
 • A politikai pártok és mozgalmak képességének megerősítése arra vonatkozóan, hogy páneurópai politikai kampányokat folytassanak.
 • Azoknak a záradékoknak az aktiválása, amelyek lehetővé teszik a minősített többségre való átállást egyes európai döntésekben. Ezzel elkerülhetők azok az akadályozások, amelyek a jelenlegi egyhangú rendszerben előfordulhatnak.
 • Ideiglenes áthidaló klauzulák végrehajtása, a jelentős jogi és intézményi változások lehetővé tétele érdekében egyszerűsített eljárásokkal.
 • A más tagállamokban lakók szavazati jogának javítása az európai parlamenti választások során.
 • A másik tagállamban lakó európai polgárok részvételének megkönnyítése, lehetővé téve számukra a szavazást és/vagy az indulást a lakóhelyük szerinti ország regionális vagy nemzeti választásain.
 • Egy európai ügynökség létrehozása a döntéshozatali eljárás demokratikus jellegének, az Európai Unión belüli polgári részvétel és a nemzeti parlamentek szerepének megerősítése érdekében.
 • Az esélyegyenlőség garantálása minden uniós polgár számára, és kiemelt figyelem fordítása a legsérülékenyebb és a társadalom szélére szorult rétegekre.
 • A polgári részvétel ösztönzése az új technológiák alkalmazásával.
 • Az európai polgári jogállás létrehozása a meglévő szerződések alapján
 • Jogállás létrehozása a határokon átnyúló európai egyesületek számára.
 • A helyi és regionális közösségek szerepének további előmozdítása az éghajlatra és biológiai sokféleségre vonatkozó politikákban, szubnacionális klímadiplomáciai fellépések révén.
 • Egy kísérleti projekt kidolgozása az európai értékek oktatáson és kultúrán keresztül történő népszerűsítésére, beleértve a legjobb helyi és regionális gyakorlatok számbavételét az Európai Unió egészében, a Régiók Bizottságának döntése alapján.
 • Annak egyértelműsítése, hogy a szubszidiaritás nem az európai szint akadályozását jelenti, hanem annak a kormányzati szintnek az azonosítását, amelynek vezető szerepet kell játszania, függetlenül attól, hogy ez formális kizárólagos hatáskörrel vagy formális megosztott hatáskörrel történik.
 • Lehetőség biztosítása a jogalkotói hatáskörrel rendelkező nemzeti és regionális parlamentek számára, hogy a jövőben jogalkotási kezdeményezésekre tehessenek javaslatot az Európai Unió szintjén, egy konkrét mechanizmus létrehozásával az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó szabályozásban.
 • Az európai uniós intézmények nevének megváltoztatása, hogy a polgárok számára egyértelművé váljon az Európai Unió döntéshozatali folyamatában betöltött funkciójuk és szerepük.
hu_HUMagyar