A főtitkár levele

Sandro Gozi

Néhány szóban bemutatjuk a jelen Kiáltvány módszertanát, amelynek egyik egészségügyi javaslatát a kiváló orvos és tiszteletnek örvendő politikus, a 2023. augusztus 9-én elhunyt néhai kollégánk, Véronique Trillet-Lenoir emlékének ajánljuk.

Azt szerettük volna, hogy a jelen Kiáltvány a lehető legdidaktikusabb legyen, hogy az olvasó az érdeklődési köreitől függően a magáénak érezhesse az elgondolásainkat, és a szövegben előrehaladva jobban megismerhessen minket, és megérthesse a filozófiánkat.

De mielőtt továbbmennénk, szeretném kifejezni őszinte hálámat valamennyi kollégánk, a munkacsoportok és a tagok felé az elkötelezettségükért és e kezdeményezéssel szembeni elhivatottságukért. Értékes hozzájárulásuk nélkül ez a folyamat nem lett volna megvalósítható.

Szóval, hogyan jutottunk el ehhez a kiáltványhoz?

01 - A POLITIKAI KIÁLTVÁNYBÓL

amely felvázolja az általános keretet, és ismerteti mozgalmunk elveit és értékeit,

02 - A PRIORITÁST ÉLVEZŐ (KONKRÉT) INTÉZKEDÉSEK,

amelyek részletezik a meghozandó konkrét intézkedéseket.

Amint láthatja, minden javasolt cselekvés (jobb oldali oldal) cselekvés igével kezdődik, hogy az olvasó fejében azt a gondolatot keltse, hogy mozgásban vagyunk, és hogy megvan a szándékunk a továbblépésre. 

Tehát hogyan is képzeltük el ezt a Kiáltványt?

Az összes munka aprólékos áttekintését követően 4 fejezetet dolgoztunk ki:

A 300 ijesztő számnak tűnhet, de szigorú folyamatot dolgoztunk ki az eredmény elérésére, az üzenetünk strukturálására és annak biztosítására, hogy mindenki ugyanazt a nyelvet használja.

Egy vagy több választott tisztviselő vezetésével minden munkacsoport alaposan elemezte a saját területére jellemző problémákat és lehetőségeket, és konkrét javaslatokat fogalmazott meg azok megoldására.

Konvergencia és megerősítés

Globális reneszánsz

Többtényezős Harmónia

Dinamikus régiók

és 21 fő témakört azonosítottunk:

DEMOKRÁCIA ÉS KORMÁNYZÁS

Demokrácia és Kormányzás

Európa Mint Világhatalom

Konszolidáció és Autonómia

Közös Közjavak Finanszírozása

Kohézió és Méltányosság

Az Euroövezet Reformja

Migrációs Áramlások

Zöld és Kék Vezető Szerep

Megerősített Egészségügy

Élelmiszer-Önrendelkezés

Digitális Forradalom

450 Millió Fogyasztó

Méltányos Növekedés

Az Ifjúság Jövője

Színvonalas Oktatás Mindenkinek

Kulturális Gazdagság és Sokféleség

Média és Pluralizmus

Sport és Etika

Régiók a Fejlődés Középpontjában

A Tengerentúli Területek Fellendítése

Ezek a kategóriák lehetővé tették számunkra az összes javaslat osztályozását és csoportosítását, helytállóságuk, megvalósíthatóságuk és hatásuk figyelembe vételével. Az ismétlődő és hasonló javaslatokat beazonosítottuk, és a legmegfelelőbb témakörökbe csoportosítottuk. Ezt követően az összes javaslatot egy rangsorolási folyamatnak vetettük alá, amelynek nyomán 300 javaslatot tartottunk meg.

hu_HUMagyar