Pismo generalnega sekretarja

Sandro Gozi

V nekaj besedah vam želim predstaviti metodologijo tega manifesta, katerega predlog v zvezi z zdravjem posvečamo naši pokojni sodelavki Véronique Trillet-Lenoir, ugledni zdravnici in spoštovani politični osebnosti, ki nas je zapustila 9. avgusta 2023.

Naša želja je bila pripraviti karseda poučne vsebine tega manifesta, da bi se bralke in bralci zlahka seznanili z našimi idejami v skladu s svojimi interesnimi področji ter da bi nas s prebiranjem teh strani lahko pobližje spoznali in razumeli našo filozofijo.

Preden nadaljujem bi se želel iskreno zahvaliti vsem svojim sodelavcem, našim delovnim skupinam in članom stranke za njihovo angažiranost in predanost pri oblikovanju te pobude. Brez njihovega neprecenljivega prispevka izvedbe tega dela ne bi bilo mogoče uresničiti.

Kako je sestavljen ta manifest?

01 - POLITIČNI MANIFEST

ki določa smernice in predstavlja načela in vrednote našega gibanja

02 - PREDNOSTNE NALOGE (specifične)

ki vključujejo podrobnosti o konkretnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti.

As you can see, all the proposed actions (right-hand page) start with an action verb to instil the idea in the reader’s mind that we are on the move and have the will to move forward. 

Kako smo prišli do predloga za 300 prednostnih nalog?

Po skrbnem pregledu skupnega dela smo pripravili 4 poglavja:

300 je vrtoglava številka, vendar smo do tega rezultata prišli v okviru natančnih postopkov, ki smo jih pripravili, da bi lahko oblikovali našo razpravo in z jezikovnega vidika vsakomur omogočili dostop do iste vsebine.

Vsaka delovna skupina je pod vodstvom enega ali več izvoljenih članov izdelala poglobljeno analizo problemov in priložnosti, ki so značilni za njeno področje, nato pa je pripravila konkretne predloge za njihovo razreševanje.

Konvergenca In Krepitev

Globalni Preporod

Pluralna Harmonija

Dinamična Ozemlja

in opredelili 21 osrednjih tematik:

DEMOKRACIJA IN UPRAVLJANJE

Evropa, Svetovna Velesila

Konsolidacija in Avtonomija

Financiranje Skupnih Javnih Dobrin

Kohezija in Pravičnost

Raznolikost in Vključevanje

REFORMA EVROOBMOČJA

Migracijski Tokovi

Zeleno in Modro Vodstvo

Okrepljeno Zdravstvo

Samooskrba s Hrano

Digitalna Revolucija

450 Milijonov Potrošnikov

Pravična Rast

Prihodnost Mladih

Kakovostno Izobraževanje Za Vse

Kulturno Bogastvo In Raznolikost

Mediji in Pluralnost

Šport in Etika

Regije v Središču Razvoja

Razvoj Čezmorskih Ozemelj

Te kategorije so nam pomagale razvrstiti vse predloge glede na njihovo pomembnost, možnost izvedbe in vpliv. Podvojeni in podobni predlogi so nadalje razvrščeni glede na najbolj ustrezne tematike. Na koncu pa smo celotno vsebino prednostno razvrstili, kar nas je pripeljalo do 300 prednostnih nalog, ki smo jih tudi obdržali.

sl_SISlovenščina