Brief van de secretaris-generaal

Sandro Gozi

Gozi Een paar woorden om u kennis te laten maken met de methodologie van dit Manifest, waarvan een gezondheidsgerelateerd voorstel is opgedragen aan onze overleden collega Véronique Trillet-Lenoir, een vooraanstaand arts en gerespecteerd politiek figuur, die op 9 augustus 2023 is overleden.

We wilden dit Manifest zo didactisch mogelijk maken, zodat de lezer onze ideeën kan aanpassen aan zijn of haar interesses en ook, door de pagina’s om te slaan, ons beter kan ontdekken en onze filosofie beter kan begrijpen.

Maar voordat ik verder ga, wil ik mijn oprechte dank uitspreken aan al onze collega’s, werkgroepen en aangesloten partijen voor hun inzet en toewijding aan dit initiatief. Zonder hun waardevolle inbreng hadden we dit proces niet kunnen realiseren.

Dus hoe hebben we ons dit Manifest voorgesteld?

01 - HET POLITIEK MANIFEST

dat de principes en waarden van onze beweging verklaart en schetst,

02 - PRIORITAIRE ACTIES

die (specifieke) concrete acties beschrijven die moeten worden ondernomen.

Zoals je kunt zien, beginnen alle voorgestelde acties (rechterpagina) met een actiewerkwoord om de lezer het idee te geven dat we in beweging zijn en de wil hebben om vooruit te komen. 

Hoe zijn we tot 300 prioritaire voorstellen gekomen?

Na de zorgvuldige beoordeling van al het werk hebben we 4 hoofdstukken opgesteld:

300, het aantal kan duizelingwekkend zijn, en toch hebben we een rigoureus proces ontwikkeld om dit resultaat te bereiken om onze discussie te structureren en iedereen identieke taalelementen te geven.

Elke werkgroep, onder leiding van een of meer gekozen vertegenwoordigers, voerde een diepgaande analyse uit van de problemen en kansen die specifiek zijn voor hun domein, en formuleerde concrete voorstellen om deze op te lossen.

Convergentie en versterking

Wereldwijde renaissance

Meervoudige Harmonie

Dynamische regio’s

en 21 belangrijke thema’s geïdentificeerd:

DEMOCRATIE EN BESTUUR

Europa, Wereldmacht

Consolidatie en Autonomie

Financiering Van Gemeenschappelijk Goed

Samenhang en Rechtvaardigheid

Diversiteit en Inclusie

Hervorming van de Eurozone

Migratiestromen

Groen en Blauw Leiderschap

Versterkte Gezondheidszorg Voedselsoevereiniteit

Digitale Revolutie

450 Miljoen Consumenten

Rechtvaardige Groei

Kwaliteitsonderwijs Voor Iedereen

Culturele Rijkdom en Diversiteit

Media en Pluralisme

Sport en Ethiek

Media en Pluralisme

Sport en Ethiek

Regio’s in Het Hart van de Ontwikkeling

Groei Overzees

Dankzij deze categorieën konden we alle voorstellen sorteren en groeperen, rekening houdend met hun relevantie, haalbaarheid en impact. Duplicaten en op elkaar lijkende voorstellen zijn geïdentificeerd en gegroepeerd in de meest geschikte thema’s. Vervolgens hebben we de hele zaak door een prioriteringsproces geleid dat ertoe heeft geleid dat we er 300 hebben overgehouden.

nl_NLNederlands