A TENGERENTÚLI TERÜLETEK FELLENDÍTÉSE

macro photography of green leaf

A zöld átállás példátlan fejlődési lehetőséget kínál a tengerentúli régiók számára, és minden kétséget kizáróan hatalmas potenciállal rendelkeznek abban a tekintetben, hogy innovációs klaszterré váljanak.

Alapvető fontosságúnak tartjuk az erős vállalkozói dinamika kialakítását a vállalkozásindítás ösztönzésével, a helyi vállalkozók támogatásával és az innováció elősegítésével. Mayotte esetében például, ahol a munkanélküliségi ráta eléri a 30%-ot, ami az egyik legmagasabb érték Európában, a régiót endogén fejlődési dinamikára fogjuk állítani, és mindent meg fogunk tenni a gazdaság élénkítésére.

Továbbá be fogunk fektetni a helyi termelésbe a környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatokat kialakítása érdekében. A tengerentúli régiók így megerősíthetik élelmezésbiztonságukat, és csökkentik az importtól való függőségüket. A turizmus természetesen fontos ágazat a legkülső régiók számára. Fejlesztését újfent innovatív, fenntartható és ellenálló beruházásokkal fogjuk támogatni.

Természetesen elkötelezettek vagyunk a legkülső régiók gazdasági fejlődésének támogatása iránt az európai alapok és programok hatásának maximalizálása révén, miközben igyekszünk választ adni az egyes területek sajátos igényeire.

Meg kívánjuk erősíteni a tengerentúli régiók gazdaságát, és javítani szeretnénk az ott lakók életminőségén. Ennek elérése érdekében javasoljuk a közigazgatási eljárások egyszerűsítését, az irányító hatóságok hatásköreinek megerősítését és a különböző érintett szereplők közötti jobb koordináció előmozdítását.

Emellett az oktatás megerősítésével és a regionális integráció ösztönzésével előtérbe fogjuk helyezni az európai polgárság megvalósulását célzó intézkedéseket.

Mivel az Európai Unió jövője az ifjúság, minden rendelkezésre álló eszközt mozgósítani fogunk a képzés, a mobilitás és ezáltal a tengerentúliak emancipációjának előmozdítása érdekében. Az agyelszívás elleni küzdelem európai stratégiájának alkalmazásával ez az ifjúság készen fog állni arra, hogy szembenézzen a jövőbeni kihívásokkal, és így részt vegyen a tengerentúli területek fejlesztésében.

Természetesen az összekapcsolhatóság és a digitális fejlődés elősegítése érdekében támogatni fogjuk a nagysebességű internethálózat kiépítését. Végül megoldásokat fogunk javasolni a legkülső régiók méltányos képviseletére a Régiók Bizottságában, annak biztosítása érdekében, hogy érdekeiket és aggályaikat teljes mértékben figyelembe vegyék az európai döntésekben.

KIEMELT INTÉZKEDÉSÜNK

GAZDASÁG

 • A vállalkozói dinamika fejlesztése a tengerentúli területeken a rendelkezésre álló európai alapok és programok, különösen az Európai Szociális Alap (ESZA+) igénybe vételével.
 • Az élelmiszer-önellátás elérése.
 • Az összes tengerentúli terület szociális vámszabad területté nyilvánítása a vásárlóerő megerősítése, a munkanélküliség elleni küzdelem, a foglalkoztatás ösztönzése és a készségek fejlesztése érdekében.
 • A légi közlekedés kereteinek meghatározása az európai fuvarozóknál alkalmazott közösségen belüli repülőtéri díjakról szóló megállapodásokkal, a fogyasztói árak csökkentése és az európai területi folytonosság megerősítése érdekében, közvetlen összeköttetések létesítésével más európai országokkal.
 • Azoknak az eszközöknek a megismertetése és fejlesztése, amelyek a helyi fejlesztés meghatározott területein lehetővé teszik a fiatal európaiak számára, hogy finanszírozást kapjanak egy új vállalkozás beindítására.
 • Rugalmasabb állami támogatási rendszerek bevezetése a tengerentúli régiók számára, különösen a mezőgazdaság, a területi folytonosság és az energetikai átmenet területén.
 • Az idegenforgalom fejlesztése innovatív, fenntartható és ellenálló beruházásokkal, támogatva ezzel ennek a tengerentúli régiók számára stratégiai ágazatnak a fenntartható fejlődését.

 

ZÖLD ÁTÁLLÁS

 • A tengerentúli területek átalakítása az éghajlatvédelmi megoldások laboratóriumává, az éghajlatváltozással kapcsolatos szakértelmükre, gazdag biológiai sokféleségükre és az itt fellelhető erőforrásokra támaszkodva.
 • A tengerentúli régiókhoz igazított energiahatékonysági vizsgálat létrehozása, és az egyes tengerentúli régiókhoz igazított megújulóenergia-megoldások fejlesztése (napenergia, geotermikus energia, biomassza, dagály, szél stb.)
 • A talajfajtákkal kapcsolatos kutatások szabadalmakkal történő védelme. A fajták endemikusak, és a szabadalmak helyben fogják éreztetni pénzügyi hatásukat, ami új beruházásokat eredményez. Elsőbbség biztosítása az európai laboratóriumoknak a szabadalmakhoz való hozzáférés tekintetében.
 • Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának végrehajtása során a tengerentúli régiók figyelembe vétele, a természeti katasztrófákkal kapcsolatos kockázatmegelőzési intézkedések finanszírozása, valamint a tengerentúli régiók és regionális szomszédjaik közötti tudáscsere előmozdítása érdekében.
 • Az „EU Cities” küldetésének megosztása, a tengerentúli régiók városai közötti együttműködésének előmozdítása érdekében a bevált gyakorlatok cseréje és az ikerintézményi együttműködés révén, a „Smart cities” hálózatának kialakítása érdekében 2033-ig.
 • Az Európai Unió zöld készségeivel kapcsolatos oktatási hálózatok előmozdítása, amelyek elő fogják segíteni a fenntartható választások értékének és hatásának tudatosítását a területek gazdasági fejlődése szempontjából.
 • GE-EU (Border Regency Initiative for Development and Growth in Europe) programme and promote macro-regions.
 • A helyi bevált gyakorlatok uniós szintű cseréjének ösztönzése, konkrét bizonyítékok nyújtása az uniós döntéshozóknak, és a mesterséges intelligencia igénybe vétele az uniós forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítéséhez.
 • Támogatás nyújtása a Régiók Európai Bizottsága „EU Councillors” hálózatának fejlesztéséhez, amely segíthet megerősíteni az Unió és polgárai közötti kapcsolatot.

KIEMELT INTÉZKEDÉSÜNK

AZ EURÓPAI ALAPOK FELHASZNÁLÁSA

 • Az európai alapok teljes körű felhasználásának biztosítása, a projektvezetők és az alapkezelők közötti kapcsolatok megerősítése, és az európai alapokkal és programokkal kapcsolatos eljárások egyszerűsítése, amelyek akadályozzák azok megfelelő végrehajtását.
 • Minden erőfeszítés megtétele a tengerentúli régiók irányító hatóságainál dolgozó illetékes személyek képzésére.
 • Ikerintézményi programok indítása különösen az európai alapokért felelős közigazgatási szervek között, és a tisztviselők és polgárok mobilitásának fejlesztése az EU jobb megismerése érdekében.
 • Ikerintézményi programok indítása az uniós közigazgatásról, a szakpolitikák kidolgozásáról és az uniós források kezeléséről.

 

AZ EURÓPAI POLGÁRSÁG MEGERŐSÍTÉSE

 • Az Európai Bizottság összekötő irodáinak és Európa Házat létrehozása a tengerentúli területeken, a csere- és kapcsolattartási pontok létrehozása érdekében.
 • Az ikerintézményi együttműködés fejlesztése a mobilitás előmozdítása érdekében, az Európai Unió jobb megismeréséért.
 • Európai személyazonosító igazolvány és útlevél bevezetése. A pénzeszközök szabad mozgása – természetesen biztosítékokkal –, az európai letelepedést és munkavállalást lehetővé tevő mechanizmusok.

 

OKTATÁS

 • Az iskolai infrastruktúrába, a létesítmények építésébe és felújításába történő beruházások szintjének fenntartása a diákoknak kínált körülmények javítása, az elemi osztályok rotációjának megszüntetése, és minden iskoláskorú gyermek oktatásba való bevonása érdekében, a testnevelési felszerelések korszerűsítése mellett.
 • Az Erasmus+ programot támogató minőségi pedagógiai és oktatási projektek kidolgozásának ösztönzése.
 • Egy Európai Karibi Egyetem létrehozása Európa népszerűsítéséért a Karib-térségben és Guyanában, és egy kutatási kiválósági központ létrehozásának elősegítése, konkrétan az éghajlatváltozás hatásainak kezelése, a biológiai sokféleség, különösen a mangroveerdők megőrzése és a Sargassum elleni küzdelem érdekében.
 • Valódi nyelvpolitika kidolgozása a többnyelvűség kiaknázása érdekében már az elemi iskolától kezdve, nyelvtanulási programok révén minden regionális területtel és Európával.

 

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS

 • A nagyon nagy sebességű internetes hálózat kiépítése, a tenger alatti kábelekmegújítása és műholdak telepítése.
 • Cselekvési terv kidolgozása, hogy mindenki minőségi hálózathoz férhessen hozzá a maximális ár korlátozásával.
hu_HUMagyar