A kiáltvány

Egy erős és tetteiben egységes Európáért

Európai Demokrata Párt Szavazz!

Demokráciánk középpontjában egy alapvető akaratnyilvánítási forma áll: a szavazás. 2024. június 6 és 9 között, az európai parlamenti választások alkalmával lehetőségünk nyílik arra, hogy eleget tegyünk ennek a polgári kötelességünknek: szavazhatunk.

Mindez miért bír alapvető fontossággal?

Először is azért, mert az európai képviselőink megválasztása egy olyan egyedi lehetőség, ami megkülönböztet minket a világ többi részétől. A közvetlen és általános választójognak köszönhetően aktív szerepet vállalhatunk egy kontinentális parlament megválasztásában.

Másrészről, egy nemzetek felett álló parlament megválasztása hatalmat ad minden európai polgár kezébe.

Mozgalmunk, amely tisztában van az Önök szavazatának fontosságával és jelentős hatásával, világos kiáltványt kínál Önöknek, amelyben ismertetjük elképzeléseinket, prioritásainkat és intézkedéseinket a demokratikus véleménynyilvánítás, a polgárok képviselete és a politikai eszmék európai szintű terjesztése érdekében.

Célunk egy elkötelezettebb, befogadóbb és virágzóbb Európa megteremtése, ahol döntéseink középpontjában a polgárok állnak. A nagy társadalmi változásoknak ebben a szakaszában a demokráciánknak következetesen tartania kell magát az elképzelésekhez.

Ennélfogva egy olyan Európát szeretnénk létrehozni, ahol a polgárok a politikai élet aktív partnerei. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az európai intézményeket közelebb hozzuk az emberekhez, és azért kampányolunk, hogy az emberek ugyanúgy megválaszthassák az Európai Unió valódi elnökét, ahogyan polgármestert választanak; hogy közvetlenül szavazhassanak az európai politikai mozgalmakra, ugyanúgy, ahogyan azt helyi és nemzeti szinten teszik.

Ennélfogva az új transznacionális politika kérdése elkerülhetetlen. Meglátásunk szerint alapvető fontosságú a nemzeti határok átlépése az európai parlamenti képviselőink kiválasztásához. Az európai parlamenti választások alkalmával a 27 nemzeti vita helyett egy, valóban európai vitát és politikát kell előnyben részesítenünk. Ez lehetővé tenné számunkra, hogy közösen reagálhassunk az előttünk álló nagy kihívásokra, kollektív döntéseket hozhassunk, valamint nagyobb legitimitással és hatékonysággal alakíthassuk a jövőnket. Szilárd meggyőződésünk, hogy minden egyén önmagában értéket képvisel, bárhol is legyen. Arra törekszünk, hogy meggyőzzünk mindenkit, aki egy humanistább, erősebb, uralkodóbb és demokratikusabb Európát szeretne, és mindenkit, aki szeretne megszabadulni attól a megosztottságtól, töredezettségtől és szakadékoktól, amelyeket a populisták és nacionalisták egyre csak táplálnak európai értékeink szétzúzása érdekében. Az általunk elképzelt Európai Unió egy olyan hely, ahol mindenki kifejezésre juttathatja a képességeit és teljes mértékben megélheti európai polgárságát, nemtől, szexuális irányultságtól, nemi identitástól vagy a nemi identitás kifejezésre juttatásától, életkortól és generációtól, társadalmi származástól, etnikai hovatartozástól és nemzetiségtől, vallási meggyőződéstől vagy hittől, fizikai és szellemi képességektől függetlenül.

Szeretnénk egy elkötelezettebb, befogadó és virágzó Európát, ahol a polgárok a döntéshozatal középpontjában, a helyi közösségüktől kezdve a az Európai Unióig.

Az évtizedek során az Európai Unióban jelentős előrelépések történtek a nők és férfiak közötti egyenlőség tekintetében, ez azonban még nem valósul meg teljesen, és még hosszú út áll előttünk ezen a téren. Gondoskodnunk kell róla, hogy a nők és férfiak közötti teljes és lényegi egyenlőség a lehető leghamarabb megvalósuljon az élet minden területén.

Fel kell számolnunk továbbá a nemi alapú erőszakot, ami továbbra is komoly probléma Európában. A sokféleségről általunk alkotott kép nem korlátozódik a diszkrimináció elleni harcra: egy olyan társadalom létrehozásáért küzdünk, amelyben a különbséget nem csak hogy elfogadják, de meg is ünneplik.

Az egyetemes emberi jogok elismerése és tiszteletben tartása európai kultúránk szerves részét képezi, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy elhárítsunk minden akadályt a teljes mértékben befogadó társadalom létrehozása elől.

Ahogyan azt láthatják, mozgalmunk szeretné megerősíteni azt a fajta megoldás alapú Európát, amely konkrét válaszokkal szolgál, és számos lehetőséget kínál régióink és azok polgárai számára. Ugyanakkor az Újítsuk meg Európát nem várta meg ezt a határidőt, hogy cselekedjen. 2019 óta politikai csoportunk megkerülhetetlen szereplővé vált az Európai Parlamentben. Kollektív tudásunknak és szövetségeinknek köszönhetően Emmanuel Macron vezetése alatt valóra váltottuk az ígéreteinket a dinamikus és erős Európa alapjainak felélénkítését illetően, miközben prioritásként kezeltük a konkrét és pragmatikus fellépést.

Büszkék vagyunk azokra a kézzel fogható eredményekre, amelyeket ebben a ciklusban értünk el. Bár a társadalmunk alapjai feltártak bizonyos gyengeségeket, és rávilágítottak a szabad kereskedelemmel, a kölcsönösség nélküli nyitottsággal és a főbb kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatos bizonyos naivitással kapcsolatos régi feltételezések korlátaira, néhány nagyon jelentős előrelépés is a mi érdemünk lesz. Ezek közé tartozik a jogállamisággal kapcsolatos új feltételrendszer, amely megakadályozza a forrásokhoz való hozzáférést mindazok számára, akik nem tartják tiszteletben az európai értékeket.

Alakítsunk együtt egy jobb jövőt, ahol a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és a szolidaritás értékei teljes

Emellett olyan kulcsfontosságú kezdeményezéseket támogattunk, mint az Európai Zöld Megállapodás, a digitális szolgáltatásokra és piacra vonatkozó új jogszabályok, a Covid-19 elleni oltóanyagok, a helyreállítási csomag, a migrációs és menekültügyi paktum, a páneurópai listák bevezetése vagy az Európa jövőjéről szóló konferencia megtartása.

Ez utóbbi, premiernek számított Európa történetében, kontinentális szinten lehetővé téve a közvetlen polgári részvételt.

Szilárdan hiszünk abban, hogy az európai szuverenitás és a stratégiai autonómia alapvető fontosságú szabadságjogaink megőrzéséhez, és itt az ideje, hogy világosan meghatározzuk az Európára vonatkozó elképzeléseinket.

Célunk, hogy egy olyan kontinentális stratégiáért küzdjünk, amely megfelel az új kihívásoknak és az új elvárásoknak. Az Európában együtt élni alapelvünk mentén kell haladnunk, miközben biztosítjuk kontinensünk biztonságát, fejlődését és együttműködését.

Együtt egy jobb jövőt alakíthatunk ki, ahol a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és a szolidaritás értékei teljes mértékben megvalósulnak.

Ennek szellemében támogatjuk az európai politikai közösségre tett javaslatot. Ennek a közösségnek az lesz a feladata, hogy megerősítse a kapcsolatot az Európai Unió tagállamai, a csatlakozási folyamatot megkezdő tagjelölt országok és azon európai országok között, akik nem kívánnak az Unió tagjaivá válni. Alapvető fontosságú tehát a fellépések koherenciájának biztosítása és az egyazon közösséghez tartozás érzésének előmozdítása ebben az új kontinentális együttműködési és biztonsági felépítésben.

Ebben az összefüggésben nyilvánvaló, hogy az Európai Unió jelenlegi intézményi felépítésével nem áll készen arra, hogy ismét geopolitikai szerepet töltsön be, vagy új tagokkal bővüljön.

E kihívások leküzdéséhez őszinte és tabuk nélküli elengedhetetlen reformokra van szükség. Át kell szerveznünk az európai kontinenst, és csak a legfőbb reformokat említve létre kell hoznunk egy védelmi és egy energiauniót, a vétójog eltörlésével, a politikai unió felgyorsítását kívánó népek és államok kezdeményezéseinek megkönnyítésével, új saját források létrehozásával és az Európai Parlament megerősítésével a biztosok számának csökkentése mellett. Nélkülözhetetlen a szerződések felülvizsgálata, ezeknek az alapvető változásoknak a végrehajtása és a kontinentális egyesülés előmozdítása érdekében. Olyan szuverén Európára kell törekednünk, amely lehetővé fogja tenni, hogy valóban ismét a saját kezünkbe kerüljön a sorsunk.

 

Az Európai Uniót azért hozták létre, hogy megerősítse a különböző, helyi, nemzeti vagy nemzeteken felüli kormányzati szinteket, ne pedig gyengítse őket.

Mozgalmunk olyan megközelítést fog alkalmazni, amelyben a város erősíti a régiót, amely a maga során erősíti a nemzetet és tágabb értelemben az Európai Uniót, ez pedig fordítva is igaz. A cél a felfelé és lefelé irányuló együttműködés egyidejű elősegítése a kormányzatok és a demokrácia különböző szintjei között, ezzel szilárdabb és hatékonyabb struktúrát létrehozva. A fiatalok és az idősebbek közötti valódi szolidaritás érdekében a különböző generációk közötti együttműködés új stratégiáját is támogatni fogjuk.

Amikor Európáról beszélünk, elkötelezettségünk a kontinensről természetesen kiterjed az óceánokra és a legkülső régiókra is. Eltökélt szándékunk, hogy a legkülső régiókat is figyelmünk középpontjába állítsuk, és megadjuk számukra azt az elismerést, amit megoldásokat kínáló és geopolitikai szempontból stratégiai fontosságú területekként megérdemelnek. Ezek a régiók teljes mértékben az Európai Unió részei, és azt akarjuk, hogy ezt még erőteljesebben és sürgetőbben érezzék.

Célunk, hogy Európát a kiemelkedő teljesítmény és az innováció bástyájává tegyük, hangsúlyt fektetve polgártársaink jólétére és ígéretes jövőt építve az elkövetkező generációk számára.

Ezért arra törekszünk, hogy megerősítsük a polgárok védelmét, visszaszerezzük sorsunk irányítását, teljesen kiaknázzuk a mesterséges intelligenciában rejlő potenciált, megerősítsük a közös védelempolitikát, felelős módon kezeljük a migráció jelentette kihívást és átgondolt módon védjük az éghajlatot.

A zöld átállásnak pragmatikusnak és befogadónak kell lennie, a folyamatot a technológiának kell vezérelnie, távol kell tartani az ideológiai dogmáktól, és semmilyen esetben nem büntetheti a családokat, a primer szektorban tevékenykedő vállalkozásokat és szakembereket, a mezőgazdasági termelőket és a halászokat. Ezt az átmenetet az Európai Uniónak kell a kezébe vennie. Ez az európai költségvetések reformját és új pénzügyi források, például egy határ menti szén-dioxid-adó létrehozását jelenti. Célunk a megújuló energiák fejlesztésének előmozdítása pénzügyi ösztönzőkkel, amelyekkel a zöld és kék gazdaságra való áttérést ösztönözzük. Aktívan támogatni fogjuk a tiszta technológiák fejlesztésével foglalkozó vállalkozásokat, és folytatni fogjuk a kis- és középvállalkozások érdekében tett erőfeszítéseinket.

Az európaiak együttélésének elve kell, hogy vezéreljen bennünket, miközben biztosítjuk kontinensünk biztonságát, fejlődését és együttműködését.

Mozgalmunk számára a digitális, zöld és kék átállás a XXI. századi Európa alappillérei, mint ahogy a múltban a szén és az acél volt.

Proaktív megközelítésünk egy ellenálló, virágzó és a környezetével harmóniában létező Európa megteremtése felé terel minket. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentését, a megújuló energiák előmozdítását és a tisztább közlekedési módok igénybevételének ösztönzését célzó kiegyensúlyozott és pragmatikus politikákat fogunk támogatni.

Meggyőződésünk, hogy az innováció és a kutatás kulcsszerepet fognak játszani Európa növekedésében és versenyképességében, jelentős összegeket fogunk befektetni a csúcstechnológiákba, valamennyi generáció szükségleteinek figyelembe vételével.

Mozgalmunk meglátásában a mesterséges intelligencia egy lehetőség az emberiség számára, és megbízunk benne. Ezen a területen elősegítjük a vállalkozások és az alkotók szabadságát, mert ezzel előrelépések érhetők el a munkahelyteremtésben, és megkönnyíthető a gyermekek és diákok, valamint a szülők és nagyszülők élete. A mesterséges intelligenciának köszönhetően egy új stratégiát szeretnénk előmozdítani a generációk között. A mesterséges intelligencia lesz a jövő kulcsa, és alapvető fontosságú, hogy ezen a területen ledolgozzuk a hátrányunkat Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Erre az átalakulásra a társadalmi modellünk középpontjában álló alapelvek és szabadságjogok teljes tiszteletben tartása mellett fog sor kerülni. Nemzetközi szinten elkötelezettek vagyunk a mesterséges intelligencia új irányításának kidolgozására az Egyesült Nemzetekkel.

Az innovációnak azonban nem szabad háttérbe szorítania a kultúrát. Ellenkezőleg, a kultúra számára ugyanazokat az erőforrásokat kell biztosítani mint a biztonságunknak. Szilárd meggyőződésünk, hogy a veszélyeztetett demokrácia kulturálisan elszegényedett demokrácia.. Ezért arra törekszünk, hogy minden egyes euró, amit a biztonságra költünk, legyen egy másik euró amit viszont a kultúrára.

A sokszínűség nem csupán a megkülönböztetés elleni küzdelemről szól: olyan társadalomért küzdünk, ahol a másságot nem csak elfogadják, hanem ünneplik is.

A kultúra a legjobb eszköze annak, hogy biztosítsuk a fiatalság jövőjét és gátat szabjunk a nacionalista és populista ideológiáknak. Ez a múltban is így volt, a jelenre is érvényes, és a jövőben is mindig így lesz. Elismerjük, hogy társadalomként a kultúra kulcsszerepet játszik az értékeink és identitásunk megőrzésében.

Intézkedéseink a figyelmünk középpontjába helyezik a polgártársainkat. Szilárd elkötelezettségünk a polgárok mindennapi életének garantálását és javítását célzó kezdeményezéseink folytatása és fokozása. Ez kiterjed a fogyasztók védelmének megerősítésére és a társadalmi, generációs és területi egyenlőtlenségek csökkentésére is.

Mozgalmunk határozottan fellép a programozott elavulás elleni küzdelemre irányuló politikáért és szabályozásokért, valamint a termelők és fogyasztók számára igazságosabb, fenntarthatóbb egységes piacért.

Meggyőződésünk középpontjában az emberek és a területek bevonásának szükségessége áll. Az európai intézmények tekintetében csökkenteni fogjuk a valóság és a nyilvánosság által alkotott kép között fennálló különbséget. Ezt szem előtt tartva nagy figyelmet fogunk fordítani a városi és vidéki dinamikára, egészen a legkonkrétabb részletekig. Így végre elismerik a polgármesterek döntő szerepét, mint az európai politikánk főszereplőit. A polgárokhoz való közelségüknek és a helyi igények ismeretének köszönhetően felbecsülhetetlen befolyással bírnak a jövőképünk megvalósítására. A polgárok bevonásával, a területi sajátosságok kiemelésével és a településvezető hatáskörének kiaknázásával egy demokratikusabb, részvételen alapuló és az egyének által megélt valósággal szorosabb kapcsolatban lévő Európát fogunk építeni.

Olyan Európára törekszünk, amely a maga sokféleségében segíti elő a harmonikus együttélést. Az egymást követő migrációs válságok rávilágítottak az egységes megközelítés szükségességére. Ezért egy emberséges és méltányos menekültügyi és migrációs politikát fogunk kidolgozni, amely tiszteletben tartja az egyének alapvető jogait, miközben szavatolja a biztonságot és a bevándorlók sikeres integrációját. Figyelmünket a tagállamok közötti szolidaritásra alapuló migrációs politikára és a kényszermigráció kiváltó okainak kezelését célzó kezdeményezések támogatására fogjuk fordítani. Emellett a gazdasági és éghajlatváltozás által előidézett migráció jelentette kihívások kezelésére irányuló közös szabályok kidolgozására fogunk törekedni. Elismerve, hogy sürgős intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a kiterjedt tengeri határok őrizetét ne csak a déli tagállamok lássák el, aktívan támogatni fogjuk egy új partnerség kialakítását az európai és az afrikai országok között, ami 2022 februárjában vette kezdetét a Tanács francia elnökségének ideje alatt, és ami alapvető fontosságú egy növekvő népességű kontinens fejlődéséhez.

Azzal, hogy Afrikát barátként és partnerként támogatjuk, az a célunk, hogy jobban kordában tartsuk polgárainak Európába történő kiáramlását. A jövőkép megvalósítása érdekében mobilizálni fogjuk a két kontinens civil társadalmát és fiatalságát. Meggyőződésünk, hogy a diaszpórák jelentik azt a megújuló energiaforrást, amely biztosítani fogja ennek az új közös növekedési és jóléti stratégiának a lendületét.

A sikeres integrációhoz olyan európai politikákra van szükség, amelyek minden szakaszba bevonják a városokat és a régiókat. A polgárok integrálása helyi szinten történik, és a legtöbb szolgáltatást, amelyre szükségük van, például az egészségügyi és oktatási szolgáltatásokat a régiók biztosítják. A foglalkoztatási és integrációs lehetőségeket szintén regionális szinten ismerik a legjobban, csakúgy mint ezeknek az igényeknek és az aktív foglalkoztatási politikáknak az összhangját. Számos régió is aktív az együttműködés tekintetében. Ezeknek az ismereteknek a figyelmen kívül hagyása elemberteleníti az európai bevándorlási politikákat

Eltökélt szándékunk egy erős Európa létrehozása, mert tudjuk, hogy egy erős Európa egyben egységes és a nemzetközi porondon befolyással bíró Európát jelent. Ebben a korban, amikor a Kínához és Oroszországhoz hasonló új birodalmak kialakulásának lehetünk szemtanúi, figyelmünket a tagállamok közötti integráció megerősítésére fordítjuk a biztonság, védelem és külpolitika területein.

Támogatni fogjuk az olyan országcsoportok kezdeményezéseit, amelyeknek megvan az akarata és a képessége arra, hogy nagyobb mértékű és gyorsabb előrehaladást érjenek el az integrációban a védelem és a biztonság területén. Ez magában foglalja a valódi európai haderő létrehozásának támogatását, amely képes lesz hatékonyan megbirkózni a biztonsági krízisekkel és fenyegetésekkel, valamint az új hibrid fenyegetésekkel.

A stratégiai autonómia kulcsfontosságú ahhoz, hogy képesek legyünk egy valódi európai pillér létrehozására a NATO keretén belül, és megerősítsük szövetségünket az Egyesült Államokkal. Európaiak és amerikaiak közösen egy új szövetség előmozdítására törekszünk a globális demokrácia érdekében.

Ellentétben a nacionalista pártokkal, amelyek saját és választási érdekeiket tartják szem előtt, Európán kívüli hatalmakkal lépnek szövetségre, manipulálják a médiát, és zavart okoznak a demokráciák működésében, mi elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy konkrét lépéseket tegyünk az autonómiánk és kollektív biztonságunk érdekében, a világ összes többi demokráciájával partnerségben.

Természetesen tervünk kulcsfontosságú eleme az egészség. Ezért mozgalmunk elismeri az autonómia létfontosságú jelentőségét az egészségügyben, és azt javasolja, hogy erősítsük meg Európa cselekvési képességét, és helyezzük át a gyógyszerek és orvosi berendezések gyártását az Unión belülre.

A stratégiai termékek értékláncának teljes lefedettségét biztosítva ez az intézkedés megerősíti azon képességünket, hogy kielégítsük polgáraink egészségügyi szükségleteit, miközben csökkenti a külső forrásoktól való függőségünket.

Ezzel garantálható a megfelelő mennyiségű gyógyszer és orvostechnikai felszerelés rendelkezésre állása, ami növelni fogja az ellenálló képességünket az egészségügyi válsághelyzetek alkalmával. Ezzel egy időben új közös standardokat alkalmazva és megosztva az adatokat az orvosokkal és az egészségügyi szakemberekkel, a technológiai fejlődést a polgárok szolgálatába állíthatjuk, miközben nagy európai kutatóközpontokat hozunk létre.

Minden lehetőséget meg szeretnénk adni a fiataloknak arra, hogy sikeresek legyenek, és ki tudják aknázni a bennük rejlő lehetőségeket, anélkül hogy társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokba ütköznének.

Az Európai Uniónak ehhez konkrét és hatékony ifjúságpolitikára van szüksége, amely képes biztosítani mindazokat az eszközöket, amelyekre a fiataloknak szükségük van.

Néhány hónappal e jelentős szavazás előtt, amit az európai parlamenti választások jelentenek, bátran kijelenthetjük, hogy egy olyan Európát szeretnénk, ahol a viták a polgárok érdekeit szolgálják. Mindig határozottan védjük és védeni fogjuk a humanista európai társadalomra irányuló valódi projektet.

 

Csatlakozz hozzánk

Európa megsokszorozza az emberek, különösen a legsérülékenyebbek lehetőségeit és jogait, és nagyobb védelmet biztosít számukra.

Elérkezett tehát az idő, hogy új lendületet adjunk az európai politikának, és újraértelmezzük önmagunkat.

Célunk, hogy Európát a kiemelkedő teljesítmény és az innováció bástyájává tegyük, hangsúlyt fektetve polgártársaink jólétére és ígéretes jövőt építve az elkövetkező generációk számára.

Egy jobb és ellenállóbb jövő építése érdekében innovatív megoldásokat kínálunk, hogy folytathassuk Európa 2019-ben megkezdett átalakítását, és korrigáljuk azokat a hiányosságokat, amelyek megrengethetik az alapjainkat. Meggyőződésünk, hogy az Európa-párti központi erők egyre inkább az európai újjáéledés motorjává fognak válni.

Felszólítunk minden európait, hogy csatlakozzon hozzánk az erős és egységes Európa megteremtését célzó közös küldetésünkben.

Együtt jobbá tehetjük a jövőt, hogy a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és a szolidaritás értékei teljes mértékben megvalósuljanak.

A világ változik. A határok bizonytalanok. Az országok feszültté és széttöredezetté válnak.

A tektonikus lemezekhez hasonlóan egymáshoz súrlódnak.

De energiáink egyesítésével egy erősebb, demokratikusabb és haladóbb szellemű Európát építhetünk, amely készen áll arra, hogy szembenézzen a XXI. század kihívásaival. Továbbra is fáradhatatlanul küzdeni fogunk a békéért. Ez a mi kötelezettségvállalásunk és kötelességünk az emberiséggel szemben. A kihívások előttünk állnak. Az európai demokraták meg fognak birkózni ezekkel a kihívásokkal.

A globális kihívások óriási méreteket öltöttek, és nem fogjuk hagyni, hogy a gyűlölet elvakítson minket. Ezért összeszorult szívvel gondolunk az „izraeli szeptember 11-ére”. Ami 2023. október 7-én Izraelben történt, az nem egy szörnyű háborús cselekmény vagy a területi vagy nacionalista követelések megnyilvánulása. Nem, ez a Gázai övezetből kiszabadult förtelmes szörnyeteg színtiszta gyűlölete. A szörnyeteg neve: Hamász. Egyesek próbálják megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, de az Európai Demokrata Pártnál tudjuk, hogy a hallgatás mindig a legrosszabb. Elrejti az igazságot, és beárnyékolja a valóságot.

A valóságban nem lesz tartós béke mindaddig, amíg nem ismerik el a palesztin nép törvényes jogát arra, hogy saját területtel és állammal rendelkezzen. Akkor sem lesz tartós béke, ha a palesztin nép és a palesztin hatóság nem ismeri el Izrael államot és annak biztonságát. A béke az emberek közötti egyetlen kötelék. A béke a nélkülözhetetlen kapocs ahhoz, hogy közösen képesek legyünk megbirkózni a globális kihívásokkal.

hu_HUMagyar