450 MILLIÓ FOGYASZTÓ

Walking people top view

Az európai egységes piac középpontjában Önök, a fogyasztók határozzák meg elkötelezettségünk irányvonalát. Olyan környezetet szeretnénk teremteni, ahol jogaik megfelelő védelemben részesülnek, és figyelembe veszik az értékeiket.

Határozott kötelezettségvállalásunk a 2019 óta elfogadott jogszabályok és útjára indított kezdeményezések végrehajtása, amelyek célja a vállalati felelősségvállalás és a fogyasztói jogok hatékony védelme közötti észszerű egyensúly megteremtése.

Meggyőződésünk, hogy a technológia gyors fejlődése nem történhet a fogyasztók biztonságának és jólétének rovására. Ezért határozottan ki fogunk állni amellett, hogy ami az offline világban illegális, az online is jogsértő. A fogyasztói jogok megsértését, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat és a titoktartási kötelezettségek megsértését nem tolerálhatjuk a kontinensünkön.

Mivel az európai egységes piac nem lehet teljes az online tér kiegyensúlyozott és következetes szabályozása nélkül, elkötelezettek vagyunk e jogszabályok gondos kidolgozása és a vállalkozásokkal való szoros együttműködés mellett, hogy megértsék és tiszteletben tartsák a digitális tevékenységeikből eredő kötelezettségeiket.

Célunk egy olyan digitális környezet megteremtése, ahol minden fogyasztó magabiztosan vásárolhat, árulhat és vehet igénybe javítási szolgáltatásokat, tudva, hogy jogainak védelme és biztonsága garantálva van.

Gazdasági modellünket globális szinten el szeretnénk terjeszteni, együttműködve más gazdaságokkal, köztük az Egyesült Államokkal és Indiával, miközben elősegítjük az Egyesült Nemzetek Szervezetét támogató új globális digitális paktum kidolgozását.

KIEMELT INTÉZKEDÉSÜNK

AZ ÚJ GLOBÁLIS DIGITÁLIS PAKTUM ELŐMOZDÍTÁSA.

  • A digitális szabályozások betartásának biztosítása.
  • A digitalizált közszolgáltatások összekapcsolásának felügyeletével és ellenőrzésével megbízott független szerv létrehozása, az adatvédelem biztosítása és a szubszidiaritás elvének fenntartása mellett.
  • A fenntarthatóság és a javíthatóság ösztönzése, és a tervezett elavulás tiltása.
  • A fogyasztók tájékoztatása a fenntartható termékekkel és a felelős üzleti gyakorlatokkal kapcsolatos jogokról

 

AZ ONLINE POLITIKAI HIRDETÉSEK EGYÉRTELMŰ KERETÉNEK KIDOLGOZÁSA

  • A finanszírozási források és a célzási módszerek közzétételének előírása.
  • A demokratikus folyamatokba való külföldi beavatkozási kísérletek szigorú szankcionálása, a polgárok magánéletének védelme mellett.

 

AZ EGYSÉGES PIAC MINDEN EGYES ÁGAZATÁNAK ÉRTÉKELÉSE AZ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK SZEMPONTJÁBÓL

  • Konzultációs mechanizmusok létrehozása az ipari szereplőkkel és az érdekelt felekkel, olyan szabályok kidolgozása érdekében, amelyek minden ágazat számára megfelelőek.

 

A KIBERBIZTONSÁG MÉRÉSE

  • A hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló irányelv (NIS-irányelv) megerősítése a kritikus információs rendszerek rendszeres értékelésének megszervezésével.
  • Együttműködés a digitális szolgáltatókkal a fogyasztói adatok biztonságának és védelmének biztosítása érdekében.
  • A kiberbiztonsági események jelentésére szolgáló platform létrehozása a fenyegetésekre való gyors és összehangolt reagálás érdekében.
hu_HUMagyar