KÖZÖS KÖZJAVAK FINANSZÍROZÁSA

Az Európai Uniónak gyorsabban és hatékonyabban kell cselekednie

Európai Demokrata Párt

Elérkezett az idő, hogy a pénzügyekről beszéljünk. Egy központi kérdés körvonalazódik: hogyan biztosíthatók az Európai Unió számára új saját források kollektív célkitűzéseink támogatásához?

Annak ellenére, hogy 2022 novemberében a Parlament zöld utat adott a Bizottság arra irányuló javaslatának, hogy bevezessék a három új saját forrás (a kibővített kibocsátáskereskedelmi mechanizmus, az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus és a nagy multinacionális cégek visszairányított nyereségének egy része*) első csomagját, mi ennél messzebbre tekintünk.

Meggyőződésünk, hogy az európai gazdaság felélénkítése érdekében szükség van a közvetlen pénzügyi eszközök megerősítésére, miközben csökkentjük a nemzeti hozzájárulásoktól vagy a polgárokra kirótt adóktól való függését.

Nem szabad hagyni, hogy Európa a polgárokat adóztassa meg. Ezeknek a céloknak az eléréséhez ehelyett azokat a szen�- nyezésért felelős nagyvállalatokat és digitális óriáscégeket kell rászorítani a hozzájárulásra, amelyek az egységes piac elsődleges haszonélvezői, miközben kiszervezik a tevékenységeiket.

Ez a megközelítés lehetővé fogja tenni új infrastrukturális és kutatási projektek, valamint a zöld és digitális átállás finanszírozását, anélkül hogy túlzott terhet rónánk bármely tagállamra. Ennek az eljárásnak a fontossága abban áll, hogy elszigetelten egyik tagállam sem képes a források előteremtésére. Az előttünk álló kihívásokkal szembenézve ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a forrásokat az egyik országból egyszerűen áthelyezzük egy másikba, hanem ezt kollektív uniós válaszra kell tekinteni rá. Európai szinten szeretnénk cselekedni azokon a területeken, ahol az egyes államok egyedül nem képesek a hatékony fellépésre. Ezt értjük szubszidiaritás alatt.

Ezeket az új forrásokat kifejezetten olyan projektekhez rendelik, ahol az erőforrások összevonása a legcélravezetőbb. Ezért prioritásként fogjuk kezelni a mesterséges intelligencia támogatását, a jövő gazdaságába (konkrétan az ipar digitalizálásába) végzett beruházásokat és a megújuló energiákkal és a jövő technológiáival kapcsolatos kutatások előmozdítását.

(*) A kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS), az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (CBAM) és a nagy multinacionális vállalatok maradvány nyereségének egy része által nyújtott hozzájárulásokból származó források.

KIEMELT INTÉZKEDÉSÜNK

SAJÁT FORRÁSOK

  • A vállalkozási adózás fejlesztése a társaságiadó-alapok összehangolása érdekében az Európai Unióban.
  • A kriptovaluták adózásának bevezetése, amely egy rosszul szabályozott ágazat, és kihasználja a tagállamok adórendszerei közötti különbségeket.
  • Adó kivetése a digitális óriáscégekre, hogy minden szereplő tisztességesen kivegye a részét az adófizetésből, mivel az ilyen cégek Európában kétszer kevesebb adót fizetnek, mint a hagyományos vállalkozások.
  • Biztosítani kell, hogy a nagy multinacionális vállalatok, különösen a jelentős környezeti hatással rendelkező vállalatok, arányosan járuljanak hozzá a lábnyomuk nagyságához.
  • Annak biztosítása, hogy az új források megteremtése méltányos és átlátható módon történjen.


ÉLÉNKÍTÉS

  • Új infrastrukturális és kutatási projektek támogatása, munkahelyek teremtése és globális versenyképességünk megerősítése.


ZÖLD ÉS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG

  • A megújuló energiákkal, a jövő technológiáira irányuló kutatásokkal , az ipar digitalizációjával, a kultúrával és az Erasmus-programmal kapcsolatos projektek támogatása az új saját források jelentős részével.VERSENYKÉPESSÉG

  • Annak garantálása, hogy az Európai Uniót ne érje versenyhátrány.
  • A polgárok részvételének elősegítse az ilyen forrásokból finanszírozott projektek meghatározásában, demokratikus és átlátható eljárást garantálva ezáltal.AZ ÉRTÉKEK UNIÓJA

  • Az Európai Unió azon képességének megerősítése, hogy közvetlen módon tudjon finanszírozást nyújtani a civil társadalomnak vagy a helyi közösségeknek, amikor a jogállamiság megsértése miatt pénzügyi szankciókat vetnek ki egy tagállam kormányára, előmozdítva az intelligens költségvetési feltételrendszert, és az Európai Uniónak lehetőséget biztosítva a finanszírozásra, ahogyan azt az Újítsuk meg Európát javasolta.
hu_HUMagyar