RAZVOJ ČEZMORSKIH OZEMELJ

macro photography of green leaf

Ekološki prehod ponuja čezmorskim regijam edinstvene možnosti za razvoj, zaradi česar smo prepričani, da imajo izjemen potencial, da postanejo središča inovacij.

Ocenjujemo, da je bistvenega pomena razviti močno podjetniško dinamiko s spodbujanjem ustanavljanja podjetij, podpiranjem lokalnih podjetnikov in spodbujanjem inovativnosti.

Na primer regijo Mayotte, ki se sooča s 30-odstotno stopnjo brezposelnosti, kar je ena najvišjih stopenj brezposelnosti v Evropi, bomo vključili v dinamiko endogenega razvoja in storili vse, kar je v naši moči, da bi spodbudili njeno gospodarstvo.

Poleg tega bomo vlagali v lokalno proizvodnjo, da bi razvili kmetijske dejavnosti, ki so prijazne do okolja. Na ta način bodo čezmorske regije okrepile svojo preskrbo s hrano in zmanjšale odvisnost od uvoza.

Turizem je seveda pomemben sektor za najbolj oddaljene regije. Tudi v tem primeru bomo njegov razvoj podpirali z inovativnimi, trajnostnimi in vzdržljivimi naložbami. Vsekakor bomo podpirali gospodarski razvoj najbolj oddaljenih regij z maksimiranjem učinka evropskih skladov in programov, hkrati pa se odzivali na posebne potrebe posameznega ozemlja.

Naša želja je okrepiti gospodarstvo čezmorskih regij in izboljšati kakovost življenja za njihove prebivalce. Za dosego tega cilja predlagamo poenostavitev upravnih postopkov, krepitev pristojnosti upravnih organov in spodbujanje boljšega usklajevanja med različnimi udeleženimi akterji. Poleg tega bomo predlagali ukrepe, namenjene uresničevanju koncepta evropskega državljanstva, in sicer s krepitvijo izobraževanja in spodbujanjem regionalnega povezovanja.

Ker so mladi prihodnost Evropske unije, bomo mobilizirali vsa razpoložljiva sredstva z namenom spodbujanja usposabljanja, mobilnosti in s tem emancipacije prebivalcev najbolj oddaljenih regij. Z uveljavljanjem evropske strategije za boj proti begu možganov se bodo ti mladi pripravljeni soočiti z izzivi prihodnosti in tako sodelovati pri razvoju čezmorskih ozemelj.

To pomeni, da bomo pri spodbujanju povezljivosti in digitalnega razvoja podpirali izgradnjo hitrega internetnega omrežja. Predlagali bomo tudi rešitve za pravično zastopanost najbolj oddaljenih regij pri Odboru regij, da bi zagotovili, da bi se njihovi interesi in pomisleki v celoti upoštevali pri sprejemanju evropskih odločitev.

PREDNOSTNIH NALOG

GOSPODARSTVO

 • Razvijati podjetniško dinamiko na čezmorskih ozemljih z uporabo razpoložljivih evropskih sredstev in programov, zlasti Evropskega socialnega sklada plus (ESS+).
 • Doseči avtonomijo v samooskrbi s hrano.
 • Umestiti vsa čezmorska ozemlja v socialne proste cone, da bi povečali kupno moč, se borili proti brezposelnosti, spodbujali zaposlovanje in razvijali znanja.
 • Urediti zračni promet na podlagi sporazumov o letaliških pristojbinah, ki jih morajo evropski prevozniki plačevati znotraj Skupnosti, da bi znižali cene za potrošnike in okrepili evropsko ozemeljsko kontinuiteto z neposrednimi povezavami z drugimi evropskimi državami.
 • Razvijati mehanizme, ki mladim Evropejcem omogočajo financiranje ustanovitve novega podjetja na določenih področjih lokalnega razvoja, in jih seznanjati o njihovi uporabi.
 • Vzpostaviti prožnejše sheme državne pomoči za čezmorske regije, zlasti na področju kmetijstva, ozemeljske kontinuitete in energetskega prehoda.
 • Razvijati turizem s pomočjo inovativnih, trajnostnih in vzdržnih naložb za podporo trajnostnemu razvoju tega sektorja, ki ima strateški pomen za čezmorske regije.

 

ZELENI PREHOD

 • Turn outermost regions into climate solutions testing grounds, drawing on their expertise in dealing with climate change, their rich biodiversity and their resources.
 • Create an Energy Performance Diagnostic adapted to outermost regions and develop renewable energy solutions adapted to each outermost region (solar, geothermal, biomass, tidal power, wind, etc.).
 • Protect research using soil species with patents. The species are endemic, and the patents will generate local financial benefits, attracting new investments and giving European laboratories priority access to their patents.
 • Take outermost regions into account when implementing the European Union Solidarity Fund to fund risk prevention measures in the face of natural disasters and promote the exchange of knowledge between outermost regions and their regional neighbours.
 • Raise awareness of the “EU Cities” mission to promote collaboration, through the exchange of good practices and twinning, between the cities of the outermost regions to develop the “Smart Cities” network by 2033.
 • Promote education programmes on the European Union’s green skills to raise awareness of the value and impact of sustainable choices for the economic development of the regions.
 • GE-EU (Border Regency Initiative for Development and Growth in Europe) programme and promote macro-regions.
 • Spodbujati izmenjavo dobrih lokalnih praks na ravni Evropske unije in predložiti konkretne dokaze odločevalcem Evropske unije ter s pomočjo umetne inteligence olajšati dostop do evropskih sredstev.
 • Podpreti razvoj t. i. mreže svetnikov EU Evropskega odbora regij, ki lahko pomaga krepiti povezavo med Unijo in njenimi državljani.

PREDNOSTNIH NALOG

PORABA EVROPSKIH SREDSTEV

 • Zagotoviti celotno koriščenje evropskih sredstev, okrepiti odnos med nosilci projektov in upravljavci skladov ter poenostaviti postopke za evropska sredstva in programe, ki niso v prid njihovemu učinkovitemu izvajanju.
 • Izvesti vse potrebno za usposabljanje sposobnih kadrov v upravnih organih čezmorskih regij.
 • Začeti izvajati programe tesnega medinstitucionalnega sodelovanja med upravami, zlasti tistimi, ki so odgovorne za evropska sredstva, in spodbujati mobilnost javnih uslužbencev in državljanov z namenom boljšega poznavanja EU.
 • Začeti izvajati programe tesnega medinstitucionalnega sodelovanja na področju uprave EU, oblikovanja politik in upravljanja evropskih skladov.

 

OKREPITEV EVROPSKEGA DRŽAVLJANSTVA

 • Postaviti povezovalne urade Evropske komisije in hiše Evropske unije na čezmorska ozemlja, da se vzpostavijo točke za izmenjavo in stike na ozemljih.
 • Okrepiti tesno medinstitucionalno sodelovanje za spodbujanje mobilnosti z namenom boljšega poznavanja Evropske unije. •
 • Uvesti osebno izkaznico in evropski potni list, omogočiti prost pretok sredstev – seveda pod zaščitnimi ukrepi –, objekte za bivanje in delo v Evropi.

 

IZOBRAŽEVANJE

 • Ohraniti raven naložb v šolsko infrastrukturo, gradnjo in obnovo ustanov, da bi izboljšali pogoje sprejema za učence, odpravili menjavanje šol v primarnem izobraževanju in sprejeli vse otroke šoloobvezne starosti ter hkrati izboljšali opremo za športno vzgojo.
 • Spodbujati razvoj kakovostnih poučevalnih in izobraževalnih projektov ob podpori programa Erasmus+.
 • Ustanoviti Evropsko univerzo na Karibih za namene promocije Evrope na Antilih in v Gvajani ter spodbuditi ustanovitev raziskovalnega središča odličnosti, zlasti proti posledicam podnebnih sprememb, za ohranjanje biotske raznovrstnosti, zlasti mangrov, in za boj proti širjenju rjavih morskih alg sargassum.
 • Razviti resnično jezikovno politiko, ki spodbuja večjezičnost od začetka osnovne šole in v okviru jezikovnih izmenjav z vsakim regionalnim območjem in Evropo.

 

DIGITALNI PREHOD

 • Vzpostaviti internetno omrežje izjemno visokih hitrosti, obnoviti podmorske kable in namestiti satelite.
 • Izdelati akcijski načrt za zagotovitev ponudbe kakovostnega omrežja za vse po najvišji dovoljeni ceni.
sl_SISlovenščina