450 MILIJONOV POTROŠNIKOV

Hoja ljudi pogled od zgoraj

Bistvo evropskega enotnega trga ste vi, potrošniki, ki usmerjate naše delovanje. Ustvariti želimo okolje, ki bo zaščitilo vaše pravice in upoštevalo vaše interese.

Odločno si bomo prizadevali uresničiti sprejete zakone in pobude, ki se izvajajo od leta 2019 dalje in ki so namenjeni vzpostavitvi razumnega ravnovesja med odgovornostmi podjetij in učinkovitim varovanjem pravic potrošnikov.

Prepričani smo, da hiter razvoj tehnologij ne bi smel potekati na račun varnosti in dobrobiti potrošnikov. Zato bomo vneto zagovarjali idejo, da mora biti vse, kar šteje za nezakonito zunaj spleta, nezakonito na spletu. Kršitve pravic potrošnikov, nepoštene poslovne prakse in poskusi kršenja načela zaupnosti ne smejo imeti mesta na naši celini.

Ker evropski enotni trg ne more biti popoln brez uravnotežene in dosledne ureditve interneta, si bomo vestno prizadevali za izvajanje te zakonodaje in tesno sodelovanje s podjetji, da bodo ta razumela in upoštevala odgovornosti, ki izhajajo iz njihovih spletnih dejavnosti.

Naš cilj je ustvariti digitalno okolje, v katerem lahko vsak potrošnik z zaupanjem nakupuje, prodaja in je deležen storitve popravil, vedoč, da bodo njegove pravice in varnost zaščitene.

Naš poslovni model želimo spodbujati po vsem svetu v sodelovanju z drugimi gospodarstvi, zlasti z Združenimi državami in Indijo, hkrati pa spodbujati oblikovanje novega globalnega digitalnega dogovora v podporo Združenim narodom.

PREDNOSTNIH NALOG

SPODBUJATI NOV GLOBALNI DIGITALNI DOGOVOR

  • Zagotoviti skladnost z digitalnimi predpisi.
  • Ustanoviti neodvisen organ, odgovoren za nadzor in preverjanje interoperabilnosti digitaliziranih javnih storitev ob zagotavljanju varstva podatkov in subsidiarnosti.
  • Spodbujati trajnost in popravljivost ter prepovedati prakse načrtovane zastarelosti.
  • Obveščati potrošnike o pravicah v zvezi s trajnostnimi izdelki in odgovornimi poslovnimi praksami.

 

OBLIKOVATI JASEN OKVIR ZA SPLETNO POLITIČNO OGLAŠEVANJE

  • Zahtevati razkritje virov financiranja in metod ciljanja.
  • Uvesti ostre sankcije za poskuse tujega vmešavanja v demokratične procese in hkrati varovati zasebnost državljanov.

 

OCENJEVATI POSAMEZNI SEKTOR ENOTNEGA TRGA V SKLADU S PODROČNO ZAKONODAJO

  • Vzpostaviti mehanizme za posvetovanje z industrijskimi akterji in zainteresiranimi stranmi z namenom priprave pravil, prilagojenih posameznemu sektorju.

 

OCENJEVATI KIBERNETSKO VARNOST

  • Okrepiti direktivo NIS (»Network and Information Systems Directive«) z rednim vrednotenjem ključnih informacijskih sistemov.
  • Sodelovati s ponudniki digitalnih storitev z namenom zagotavljanja varnosti in zaupnosti podatkov potrošnikov.
  • Vzpostaviti platformo za prijavo incidentov s področja kibernetske varnosti, da se zagotovi hiter in usklajen odziv v primeru groženj.
sl_SISlovenščina