KULTURNO BOGASTVO IN RAZNOLIKOST

children standing on bridge

Da bi se soočili s stopnjevanjem ekstremizma in nepoistovetenjem z identiteto, pojavoma, ki ogrožata socialno kohezijo Evropske unije, bomo vlagali v spodbujanje kulturne in umetniške raznolikosti, podpirali evropske umetnike, ohranjali evropsko kulturno dediščino in spodbujali talente.

Večjezičnost bo osrednja tema našega projekta (*). Odločno si bomo prizadevali zagotoviti finančno podporo za to pobudo. Da bi ustvarili vključujočo družbo, bomo spodbujali kulturno in jezikovno raznolikost. To bo vključevalo podporo manjšinskim jezikom ter spodbujanje kulturnega in umetniškega sodelovanja med narodi v Evropske uniji.

In če je danes zgolj 0,2 % proračunskih sredstev iz evropskega proračuna namenjenih kulturi, si bomo ta znesek prizadevali pomnožiti za 10-krat.

Poleg tega bomo ustvarili evropski status umetnikov, ki jim bo podeljeval priznanje ter jim omogočal mobilnost in dostop do socialnih pravic. Prepričani smo, da evropska strategija, namenjena zaščiti strateških kulturnih sredstev, lahko zaščiti evropsko kulturno dediščino za prihodnje generacije.

Uvedli bomo evropski kulturni potni list, ki bo vsem mladim Evropejcem brezplačno ali po znižanih cenah zagotavljal dostop do predmetov kulturne dediščine po vsej Evropi. Z razvojem strategije varovanja in vrednotenja regionalne dediščine želimo tako ohranjati lokalne tradicije in krepiti socialno kohezijo.

Nenazadnje bomo razvili dinamično strategijo v podporo evropskim videoigram ter jih priznali kot športno dejavnost tako na profesionalni kot na amaterski ravni. Ta pristop bi moral razvijati in spodbujati evropske talente, hkrati pa spodbujati skupne vrednote, kot sta povezanost ekipe in etika športa.

PREDNOSTNIH NALOG

 • Podeseteriti proračunska sredstva, ki so namenjena kulturi.

  Standardizirati večjezičnost kot element komunikacije znotraj evropskih institucij.

  Zagotoviti, da vse uradne digitalne vsebine izpolnjujejo regulativno obveznost spoštovanja večjezičnosti.

  Spodbujati sporazume, sklenjene z velikimi tehnološkimi podjetji, z namenom preprečevanja diskriminacije na podlagi jezika, ki bi lahko bila posledica uporabe spletnih iskalnikov, algoritmov in brskalnikov v primeru zahtev, ki jih uporabniki podajo v manjšinskih jezikih.

  Spodbujati jezikovno raznolikost in zlasti regionalne jezike.

  Podpirati jezike manjšin.

  Vključevati podporno gradivo za razvoj vseh vrst platform, namenjenih produkciji, združevanju in distribuciji vsebin v manjšinskih ali regionalnih jezikih, ki prispevajo h krepitvi in razvoju digitalne identitete teh kultur, v upravičene ukrepe v okviru programa Ustvarjalna Evropa in v pobude za digitalizacijo načrta za okrevanje in odpornost. Zagotoviti njihovo prisotnost na večjih vsebinskih platformah.

  Zagotoviti zadostna sredstva za storitve prevajanja v regionalne jezike v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

  Ustvariti okvir za pridobitev evropskega statusa umetnikov ter jim zagotoviti priznanje, mobilnost in dostop do socialnih pravic.

  Ohranjati trajnost vseh oblik umetniškega in kulturnega izražanja.

  Varovati našo dediščino in strateška kulturna sredstva.

  Preprečiti prevzem nadzora nad našimi glavnimi igralci.

  Okrepiti evropsko kulturno identiteto.

  Predlagati uvedbo evropskega potnega lista ter brezplačno ali po znižanih cenah zagotoviti dostop do predmetov kulturne dediščine in dogodkov po vsej Evropi.

  Spodbujati kulturno mobilnost evropske mladine.

sl_SISlovenščina