MEDIJI IN PLURALNOST

red and white love wall decor

Ob vse večjih političnih in ekonomskih pritiskih ocenjujemo, da je treba vsakemu državljanu zagotoviti dostop do svobodnih in neodvisnih informacij. Svoboda tiska je temelj vsake demokratične družbe.

Da bi zagotovili bolj uravnoteženo in demokratično medijsko krajino, si bomo prizadevali zagotoviti nadzor nad združevanjem in prevzemi medijev, ohranjati raznolikost medijev in okrepiti preglednost delovanja medijev v skladu z evropsko zakonodajo o svobodi medijev.

Zaradi pojava socialnih omrežij in spletnih medijev bomo okrepili državljansko vzgojo in medijsko pismenost državljanov, da bi jim pomagali pri razvoju sposobnosti kritičnega mišljenja.

Zavedamo se, da lahko digitalni prehod privede do zlorab in diskriminacij, zato bomo prilagodili predpise, da bi bolje zaščitili osebne podatke, preprečevali kibernetsko kriminaliteto in vsem zagotavljali enak dostop do digitalnih tehnologij.

Še naprej se bomo borili proti širjenju dezinformacij in napačnih informacij na spletu, da bi zagotovili zaščito evropskih vrednot in demokratičnih sistemov.

ZAGOTAVLJANJE SVOBODE IN PLURALIZMA

  • Zaščititi novinarje pred vsako obliko ustrahovanja ali nasilja. Poleg tega pa obsojati in se boriti proti prekarnemu delu v sektorju, ki je eno glavnih orodij za omejevanje svobode izražanja.
  • Spodbujati raznolikost in svobodo medijev ter spodbujati spoštovanje svobode tiska, ki so ključni elementi vsake demokratične družbe.
  • Preprečevati nepotrebno koncentracijo in monopolistične dejavnosti v skladu z evropsko zakonodajo o svobodi medijev.
  • Zagotavljati dostop državljanov do svobodnih in neodvisnih informacij. Zaščititi neodvisnost javnih medijskih servisov.
  • Uveljaviti okrepljen kodeks ravnanja glede dezinformacij – kodeks boja proti dezinformacijam je podpisala večina akterjev

DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN MEDIJSKA PISMENOST

  • Seznaniti državljane z izzivi na področju medijev in razvijati sposobnosti kritičnega mišljenja.
  • Izobraževati sodržavljane, da bodo znali razločevati razliko med dejstvi in fikcijo ter lažnimi novicami na družbenih medijih.
  • Zagotoviti enak dostop do digitalnih tehnologij za vse.

PODPORA LOKALNIM, REGIONALNIM IN EVROPSKIM ČASOPISOM

  • Spodbujati digitalizacijo vrednostnih papirjev in obsežnejše poročanje o evropskih vprašanjih.
  • Spodbujati evropske in čezmejne medije, kot je ARTE.
sl_SISlovenščina