ŠPORT IN ETIKA

person running on tracking field

Osnovno športno udejstvovanje znotraj evropske družbe je osrednji del naše vizije za oblikovanje prihodnosti Evrope in mu v celoti priznavamo njegov pomen. Čeprav menimo, da je razvijanje športa pri mladih izjemno pomembno, bomo posebno pozornost namenjali starostnikom. Te perspektive bodo vodilo naših prizadevanj.

Dejansko je naš cilj zagotoviti okolje, ki bi bilo spoštljivo, vključujoče in primerno za zdravje za vse naše sodržavljane, ne glede na njihovo poreklo, starost ali fizično pripravljenost. To ne bo le prispevalo h krepitvi fizičnega in duševnega zdravja vseh, ampak bo tudi okrepilo družbeno tkivo naših skupnosti.

Naš projekt bo temeljil na ustvarjanju prostorov, ki omogočajo vključevanje in enakopravnost. Kako bomo to dejansko dosegli? S pomočjo zagotavljanja dostopa do prilagojene opreme in oblikovanja posebnih programov, ki so prilagojeni posebnim potrebam.

Ta pristop bo izhajal iz prepričanja, da mora obstoj enakih možnosti, ki jih imamo na voljo, postati dejanska realnost, o kateri se ni mogoče pogajati v okviru naše Evrope prihodnosti.

Vitalnost in dobro počutje mladih sta naša glavna skrb. Prizadevali si bomo spodbujati zdrav način življenja. Naša pestra ponudba telesnih dejavnosti in razširjanje znanja o vplivu prehrane, spanca in higiene bodo predstavljali konkretne korake, s pomočjo katerih bomo spodbudili zgodnje zavedanje o pomenu dobrega fizičnega in duševnega počutja. Naši ukrepi bodo prav tako upoštevali temeljne etične vrednote, ki nas bodo vodile na naši poti. V okviru koristnih izobraževalnih programov in pobud ozaveščanja bomo spodbujali zvestobo, spoštovanje, poštenost in solidarnost. Te vrednote ne predstavljajo zgolj konceptov, temveč konkretne elemente, ki uokvirjajo naša prizadevanja v korist obetavnih in angažiranih mladih. Nenazadnje bosta sodelovanje in medsebojno spoštovanje osrednja stebra združene Evrope, ki jo želimo graditi skupaj. Skupaj bomo prispevali k izpopolnjevanju socialnih veščin mladih v okviru skupinskih dejavnosti, tekmovanj in dogodkov. To bo okrepilo medosebne odnose in bo po našem prepričanju začrtalo okvire solidarne in enotne Evrope.

Z združenimi močmi in s sprejemanjem skupne poti bomo začrtali novo podobo Evrope. Ta podoba pa bo odraz naših prizadevanj za mladino, pravičnost, vitalnost in vrednote.

PREDNOSTNIH NALOG

  • Spodbujati športno udejstvovanje vseh mladih, ne glede na njihov izvor ali fizične sposobnosti.

  • Povečati priložnosti za vse in okrepiti socialno vključenost.

  • Zagotoviti prilagojeno opremo v okviru posebnih programov, prilagojenih posebnim potrebam.

  • Vključevati izobraževalne programe za spodbujanje etičnih vrednot, kot so zvestoba, spoštovanje, poštenost in solidarnost.

  • Osveščati o družbenih in okoljskih problemih v okviru izobraževalnih dejavnosti.

  • Opredeliti in spodbuditi evropski model športa ter poleg nacionalnih zastav izobesiti evropske zastave na mednarodnih tekmovanjih v Evropi, vključno z olimpijskimi igrami v Franciji.

  • Spoštovati temeljne svoboščine in načela EU, zlasti enakost na področju poklicnega športa, in spodbujati razvoj ženskih tekmovanj.

  • Razviti strategijo za evropske videoigre.

  • Prispevati k razvoju evropskega ustvarjalnega gospodarstva in spodbujanju športa na spletu.

  • Spodbujati novo ureditev evropskega nogometa in reformo Evropske nogometne zveze (UEFA).

sl_SISlovenščina