KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE ZA VSE

person sitting on stack of books while reading

Pomen kakovostnega izobraževanja, ki je namenjeno vsem, zavzema osrednje mesto v okviru naših prednostnih nalog.

Prav tako nameravamo občutno povečati obseg financiranja programa Erasmus+, ki je namenjen pripravništvu in poklicnemu usposabljanju mladih, in sicer za desetkrat. Cilj te pobude je razvijati občutek pripadnosti Evropi ter hkrati pomagati mladim pri razvoju njihovih sposobnosti, pridobivanju bogatih izkušenj in širjenju njihovih obzorij.

V ta namen bomo podeseterili proračunska sredstva, dodeljena programu Erasmus+ za mlade v pripravništvu ali v poklicnem usposabljanju, da bi ti pridobili veščine, izkušnje in širino duha.

Sicer pa smo prepričani, da bi bilo treba povečati zastopanost deklet in žensk v okviru znanstvenih študijskih programov in poklicev. Oblikovali bomo programe mentorstva in programe osveščanja ter vzpostavili resnična poklicna omrežja.

Ker se soočamo z zahtevami ekološkega prehoda, se nam obenem zdijo naložbe v učenje, preusposabljanje in poklicno preusmeritev skozi vse življenje bistvenega pomena. Vsem zaposlenim, ki delajo v hitro spreminjajočih se sektorjih, kot je avtomobilska industrija ali industrija fosilnih goriv, pa moramo zagotoviti možnost preusposabljanja. Prepričani smo, da je to mogoče doseči v tesnem sodelovanju z delodajalci, delavskimi organizacijami in vladami. Seveda bomo storili vse, da bi zagotovili priznavanje diplom in kvalifikacij znotraj držav Evropske unije, ter spodbudili mobilnost študentov in delavcev.

Nenazadnje pa bomo razvijali čezmejno sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja, da bi zadostili potrebam delovne sile v ključnih sektorjih (zdravje, turizem, industrija itd.). Na ta način se bomo lahko soočali z izzivi trga dela in zagotovili zadostno število usposobljenih delavcev, ki bodo podprli prihodnost Evrope.

PREDNOSTNIH NALOG

  • Zagotoviti 10-krat več sredstev, namenjenih programu Erasmus+.

  • Razviti strategijo odličnosti in inovativnosti za zveze evropskih univerz.
  • Preprečevati beg možganov.

  • Preoblikovati določene poklice, da bodo ustrezali
  • zahtevam ekološkega prehoda.

  • Uvesti skupne veščine za evropsko državljansko vzgojo.

  • Krepiti občutek pripadnosti Evropi.

  • Oblikovati mehanizem za priznavanje diplom in kvalifikacij, ki so skupne državam Evropske unije.

  • Olajšati mobilnost študentov in delavcev ter spodbujati pretok znanj in talentov v celotni EU.

  • Razvijati čezmejno sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja.
sl_SISlovenščina