ПРЕОТКРИВАНЕ НА Европа

2024 MANIFEST0

,,

Писмо от президента
Франсоа Байру

Светът се намира в преломен момент. Може би от края на конфронтацията между Изтока и Запа- да насам бъдещето не е изглеждало по-мрачно и опасно. Изправени сме пред завръщането на вой- ната на нашите земи, пред желанието на конти- ненталните държави да контролират технологи- ите и икономиките, пред климатични сътресения, пред поставянето под въпрос на баланса на силите и пред риска от разпространение на най-лошото. Политическата организация на нашия континент, тесният съюз на средните сили, какъвто сме ние, е единствената възможна застраховка за нашите съграждани и бъдещите поколения.

Европейският съюз беше изграден стъпка по стъп- ка от отломките на Втората световна война - катастрофа без прецедент в предишните векове и хилядолетия, от която нашият континент почти не излезе.

Убедени, че взаимопомощта, солидарността и взаимните интереси са по-силни от предиш- ните антагонизми, пионерите и завоевателите обединиха народите на Европа. Техните име- на са Жан Моне, Робер Шуман, Алчиде де Гаспери, Конрад Аденауер, Пол-Анри Спаак, а напоследък - Алтиеро Спинели, Жак Делор и Бронислав Геремек. Ние сме наследници и популяризатори на това наследство и наш дълг е да проявим същото чувство за история като нашите пионери при проектирането на Европа на бъдещето.

Изправени сме пред поредица от жестоки сътресения, които поставят под въпрос самия принцип на нашите демокрации. Войната на Русия срещу Украйна е престъпление срещу историята. Докосвайки се до основен принцип на международното право, един от осново- полагащите принципи на Европейския съюз - неприкосновеността на границите, Владимир Путин, в желанието си да подчини Украйна, наруши табу и пое безумния риск да разпростра- ни най-лошото. В същото време той разгръща в страната си всички елементи на една дикта- тура, открито изградена върху циничното убийство на опонентите му. След терористичната атака на 7 октомври Хамас постигна целта си да подпали Близкия изток, а последиците, из- разяващи се в обща несигурност и човешки жертви, са значителни. На Изток демографският срив на Китай създава предпоставки за политика на икономическо, технологично и търгов- ско свръхвъоръжаване, както и за империалистически проекти, които открито заплашват Тайван. А Съединените щати, жертва на брутална и бинарна конфронтация в своето общест- вено мнение, заплашват да се върнат към политика на брутално технологично господство и незаинтересованост към положението на своите съюзници, особено в Европа. В целия свят демокрацията е подложена на атака, подкопавана от авторитаризъм и популизъм. 

 "В целия свят демокрацията е подложена на атака, подкопавана от авторитаризма"

Тази нова епоха оказва влияние върху нашите европейски общества. Инфлационната криза, която е резултат от тези нарушения, подкопава и без това отслабеното социално равнове- сие. Подхранвайки най-лошите фантазии, крайната десница е на ръба на властта в много страни. Традиционните партии се разпадат, а лошите ветрове на популизма заливат нашите демокрации, които са в криза на представителността.

Откакто нашето движение беше основано преди двадесет години, предизвикателствата се натрупаха. Винаги сме били достатъчно прагматични, за да поставим под въпрос някои от мисловните си навици. Поучихме се от световната финансова криза, която пряко засегна много европейски граждани и подчерта нарастващите икономически различия. По същия начин си взехме поуки от пандемията и конфликтите по нашите граници, които разкриха нашата уязвимост в определени ситуации, по-специално опасната ни зависимост от произ- водствени центрове извън нашия контрол.

Така че 2024 г. ще бъде ключова година. За първи път подхождаме към европейските избори не в отбранителна позиция, а с увереността, че никой не може да застане пред народите на Европа, без да признае спешността и необходимостта от Европейски съюз, който да защити най-ценната част от това, което сме.

В навечерието на изборите за Европейски парламент през 2024 г. е от съществено значение да се потвърди централната роля на европейския политически проект. Преоткриването на Европа е трудна задача, която изисква непоколебима воля. Ние имаме тази воля. И трябва да изградим европейско бъдеще, в което справедливостта, единството и общите ценности ще блестят.

Ние, демократите, сме решени да насърчаваме приобщаването, солидарността, проспери- тета и обмена с всички европейски граждани, като ги поставим в центъра на нашите дейст- вия, уважавани като партньори във властта. Нашият хуманистичен, дълбоко проевропейски глас трябва да бъде чут от всички, които са обединени и споделят нашите ценности на де- мокрация, правова държава, зачитане на основните права, идентичности и многообразие, насърчаване на социалния прогрес, приобщаване и солидарност между територии, народи и поколения.

Ние сме семейство. От Рим до Ротердам, от Бърно до Билбао, от Любляна до Ларнака, от Венеция до Вилнюс, от Мадейра до Мюнхен и от Страсбург до Санта Крус де Тенерифе, ние сме водени от разум и вяра, за да изградим тази Европа, чието съществуване и ценности са толкова сериозно застрашени. Знаем, че Европа може да оцелее и да се развива само ако е «обединена в многообразието». В това отношение тя може и трябва да представлява, дори и извън границите си, мирен и решителен пример за този измъчен свят.

bg_BGБългарски