SAMOOSKRBA S HRANO

TRAJNO KMETIJSTVO IN ODGOVORNO RIBIŠTVO

Naša prednostna naloga je najti pravo ravnotežje med proizvodnjo hrane in ohranjanjem našega naravnega okolja tako na kopnem kot tudi na morju. Po našem prepričanju sta ta dva cilja medsebojno povezana in prepričani smo, da se bomo z usklajevanjem trajnostne proizvodnje hrane in ohranjanjem narave lahko učinkovito prilagodili nujnim gospodarskim in okoljskim potrebam.

Sprejeti želimo učinkovit model kmetijstva, ki je prijazen do okolja in se bo lahko spopadal z izzivi podnebnih sprememb in izgubo biotske raznovrstnosti ter hkrati ščitil interese kmetov, potrošnikov in podeželskih skupnosti.

Za dosego tega cilja predlagamo znatna javna in zasebna vlaganja na področju inovacij, digitalizacije, izobraževanja in usposabljanja.

Zavzemali se bomo, da bodo te naložbe temelj za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti tega sektorja ter bodo za poklicne kmete in ribiče, kakor tudi za prihodnje generacije izboljševale in jim zagotavljale dostojne življenjske pogoje.

Z namenom ohranjanja našega najbolj dragocenega vira, kot je voda, bomo s pomočjo trajnega in učinkovitega upravljanja prav tako okrepili politike Unije. Spodbujali bomo učinkovite kmetijske dejavnosti z vidika porabe vode, naložb v sodobno namakalno infrastrukturo in uvedbo regulativnih mehanizmov za preprečevanje potratne rabe vode ali izčrpavanja vodnih virov.

Takšno ustrezno upravljanje z vodo bo velika prednost za zagotavljanje prehranske varnosti v Evropi. Trdno smo odločeni vključevati digitalizacijo in inovacije kot temelje sodobnega in trajnega kmetovanja. S podpiranjem razvoja naprednih kmetijskih tehnologij, kot so precizno kmetijstvo, uporaba senzorjev, umetna inteligenca in robotika, si bomo prizadevali povečati učinkovitost kmetijskega gospodarstva in zmanjšati ogljični odtis. Ta pristop bo pomagal optimizirati rabo virov in povečati produktivnost ter hkrati okrepiti položaj kmetov v vrednostni verigi.

Posebno pozornost bomo namenjali ribištvu in akvakulturi, saj priznavamo njuni temeljni vlogi pri zagotavljanju prehranske varnosti. Trdno smo prepričani, da ima skupna ribiška politika ključno vlogo pri zagotavljanju trajnosti sektorja. Ob poudarjanju prizadevanj za njihovo ohranitev, ki so bila uresničena v zadnjem desetletju, bomo vztrajali pri nujnosti ponovne vzpostavitve ravnotežja med okoljskimi zahtevami ter ekonomskimi in socialnimi potrebami sektorja. Nenazadnje bodo sledljivost, preglednost ter jamstvo izvora in načinov proizvodnje hrane glavni stebri našega pristopa. Prizadevali si bomo zagotoviti, da bodo lahko potrošniki imeli natančne informacije o načinu proizvodnje hrane ob istočasni skrbi za okolje in dobro počutje živali.

PREDNOSTNIH NALOG

VODA

 • Okrepiti politike vodnih virov EU za zagotavljanje trajnega in učinkovitega upravljanja.
 • Spodbujati kmetijske dejavnosti, ki zagotavljajo varčnejšo porabo vode.
 • Vlagati v sodobno namakalno infrastrukturo.
 • Uvesti regulativne mehanizme za preprečevanje potratne rabe vode in izčrpavanja vodnih virov. •
 • Prispevati k prehranski varnosti.
 • Zagotoviti zadostno oskrbo za kmetijstvo.
 • Varovati okolje in kakovost vode.

AGRICULTURA

 • Podpirati napredne kmetijske tehnologije, kot so precizno kmetijstvo, senzorji, umetna inteligenca in robotika.
 • Izboljšati učinkovitost kmetijskega gospodarstva.
 • Zmanjšati ogljični odtis.
 • Optimizirati rabo virov s pomočjo digitalizacije in inovacij.
 • Ustvariti nove priložnosti za kmete in spodbujati menjave generacij, pri čemer se ruralna zemljišča štejejo za strateške dobrine, novim kmetom pa zagotoviti dostop do zemljišč.
 • Okrepiti položaj kmetov v vrednostni verigi.
 • Zagotoviti odpornost evropskega sistema oskrbe s hrano.
 • Upoštevati lokalne in regionalne potrebe.
 • Varovati tla, živali in biotsko raznovrstnost.
 • Zmanjšati količino odpadne hrane.
 • Podpirati prožne dobavne verige in konkurenčna MSP na podeželskih območjih.

PESCA

 • Zavzemati se za večjo digitalizacijo in sledljivost ribiških proizvodov.
 • Zaščititi kakovost proizvodov.
 • Zagotavljati pošteno konkurenco.
 • Okrepiti partnerske sporazume za trajnostni ribolov s tretjimi državami.
 • Podpirati zunanjo razsežnost skupne ribiške politike.
 • Spodbujati vodilni položaj evropskega ladjevja na področju trajnosti z zagotavljanjem tehnične in finančne podpore za razogljičenje, digitalizacijo, izboljšanje življenjskih razmer in upoštevanje predpisov.
 • Uskladiti cilje glede razogljičenja v okviru zelenega dogovora s Skladom za ribištvo in akvakulturo.
 • Prilagoditi skupno ribiško politiko s pomočjo regionalizacije in soupravljanja.
 • Dajati prednost spodbujanju trajnostne akvakulture in alternativnih virov hrane, kot je gojenje alg.
 • Izvajati strog nadzor za preprečevanje uvoza netrajnostnih morskih proizvodov.
 • Prepoznati pomen obalnih skupnosti.
 • Spodbujati razpršitev virov dohodka s pomočjo dejavnosti, ki so prijazne do okolja.
 • Zavzemati se za imenovanje posebnega komisarja oziroma komisarke za ribištvo v skladu s pomembnostjo skupne ribiške politike.
sl_SISlovenščina