REGIJE V SREDIŠČU RAZVOJA

a yellow arrow is surrounded by red arrows

Kohezijska politika Evropske unije je učinkovit in ključen instrument za zmanjševanje razlik med regijami. V okviru naše strategije regionalnih naložb želimo okrepiti ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo po vsej Evropi.

Naša prizadevanja se že odražajo v vzpostavitvi mreže demokratskih županov po Evropi. In zahvaljujoč t. i. mreži svetnikov EU, ki jo naša skupina Renew Europe podpira v okviru Odbora regij, bomo še naprej krepili svoja prizadevanja, da bi Evropo približali njenim državljanom.

To kohezijsko politiko bomo spodbujali s poudarkom na treh temeljnih ciljih:

• odpraviti ovire pri čezmejnem sodelovanju,

• zmanjšati razlike med regijami,

• spodbujati skladno gospodarsko rast.

Dejansko 150 milijonov čezmejnih državljanov prebiva znotraj meja Evropske unije in se vsakodnevno sooča z birokratskimi ovirami, ki jim omejujejo zmožnost, da bi lahko v celoti izkoristili možnosti razvoja in sodelovanja, ki jih ponuja Evropska unija. Zato bomo zagovarjali program BRIDGE-UE (»Border Regency Initiative for Development and Growth in Europe«).

S tega vidika bo naš pristop vključeval podporo, namenjeno konkretnim regionalnim pobudam za boj proti podnebnim spremembam in ohranjanje našega okolja. Lokalno izvoljenim uradnikom bomo zagotovili sredstva za ustvarjanje bivanju prijaznih prostorov v mestih in vaseh.

Naš pristop bo na primer vključeval spodbujanje območij za pešce, povečanje storitev souporabe koles in razvoj kolesarskih stez, ki povezujejo kraje. Razširitev in izboljšave omrežij javnega prevoza v mestnih, podeželskih in najbolj oddaljenih območjih bodo imele ključen pomen. Prizadevali si bomo za izboljšanje intermodalnosti, da bi olajšali čezmejna potovanja.

Z gradnjo učinkovite in dobro povezane prometne infrastrukture bomo poenostavili potovanja državljanov in spodbujali gospodarsko povezovanje. Ta pristop bo olajšal trgovanje, krepil poslovne odnose in podprl razvoj turizma.

Prav tako se zavezujemo, da bomo Odboru regij zagotovili potrebna sredstva, da se bo iz preprostega posvetovalnega organa preoblikoval v komunikacijskega akterja, ki bo zmožen oceniti teritorialni vpliv evropske zakonodaje na regije in podpreti zakonodajalce EU pri uporabi načela »brez poseganja v kohezijo«. Naša prizadevanja bodo prav tako vključevala poenostavitev postopka financiranja Evropske unije z zmanjšanjem birokracije, da bi lokalnim in regionalnim organom omogočili hitro izvajanje trajnostnih projektov, kot so digitalna infrastruktura, javni prostori in pobude, usmerjene v gospodarski razvoj.

PREDNOSTNIH NALOG

PRILOŽNOSTI

  • Uvesti program BRIDGE-EU (»Border Regency Initiative for Development and Growth in Europe«) in spodbujati makroregije.
  • Spodbujati izmenjavo dobrih lokalnih praks na ravni Evropske unije in predložiti konkretne dokaze odločevalcem Evropske unije ter s pomočjo umetne inteligence olajšati dostop do evropskih sredstev.
  • Podpreti razvoj t. i. mreže svetnikov EU Evropskega odbora regij, ki lahko pomaga krepiti povezavo med Unijo in njenimi državljani.

 

INFRASTRUKTURA

  • • Izboljšati intermodalnost z namenom olajšanja čezmejnih potovanj in v revizijo Zakonika o schengenskih mejah uvesti obveznost držav, da pred sprejetjem kakršne koli odločitve o ponovni uvedbi nadzora izvedejo in preučijo študije vpliva na trgovanje in odnose na čezmejnih območjih.
  • Zagovarjati poslanstvo kohezijske politike in zagotoviti, da ne bo ogroženo zaradi preusmeritve sredstev za obvladovanje kriz.
  • Olajšati regionalnim in lokalnim organom dostop do financiranja Evropske unije, na primer z zmanjšanjem ali odpravo državne birokracije iz postopka financiranja Evropske unije.

 

ENERGIJA

  • Podpreti regionalne organe pri širitvi obnovljivih virov energij.
  • Spodbujati pobude po principu soudeležbe za skupno proizvodnjo energije.

 

PODNEBJE IN OKOLJE

  • • Povečati število ulic brez avtomobilov in sprejeti druge ukrepe za ustvarjanje mest in vasi, ki so bolj prijazna ljudem, kot so souporaba koles, večje število pločnikov in kolesarskih stez ter znižanje omejitev hitrosti.

 

PODNEBJE IN OKOLJE

  • Vlagati v digitalno preobrazbo regionalnih in lokalnih javnih uprav, ki bo omogočila ohranjati javne storitve tudi na podeželskih območjih.
sl_SISlovenščina