DIGITALNA REVOLUCIJA

modra in vijolična slika roke osebe.
Digitalizacija predstavlja osnovni temelj, na katerem se da zgraditi prihodnost Evrope. V dobi nenehnih sprememb je ključnega pomena, da v celoti izkoristimo izjemne priložnosti, ki jih ponuja digitalna revolucija. Vlagali bomo v raziskave, razvoj in uporabo umetne inteligence. Pri tem nas ne bi smelo biti strah, temveč prav nasprotno, z njeno pomočjo imamo priložnost izkoristiti izjemen potencial za spodbujanje inovacij, optimizacijo industrijske učinkovitosti in oblikovanje novih gospodarskih področij. Glede na to digitalno transformacijo si bomo po svojih najboljših močeh prizadevali za premostitev generacijske vrzeli. Verjamemo, da je za izgradnjo vključujoče digitalne prihodnosti bistveno zagotoviti celovito digitalno izobraževanje, ki bi bilo prilagojeno vsem. Usposabljanje, namenjeno pridobivanju digitalnih veščin, je temeljnega pomena. Vsakemu državljanu, ne glede na njegovo starost, bomo zagotovili možnost učenja in izkoriščanja priložnosti digitalnega ekosistema. In z namenom spodbujanja učinkovitosti in inovativnosti za vse se torej zavzemamo za poenostavitev upravnih postopkov. Okrepitev kibernetske varnosti pa je nekaj, o čemer se ne bo mogoče pogajati. Dejansko bomo z izgradnjo naše digitalne prihodnosti še bolj zaščitili našo infrastrukturo, podatke in spletne storitve. Zagotavljanje zaupnosti in varstva podatkov naših državljanov in naših podjetij je temelj za vzpostavitev zanesljivega digitalnega okolja. Ostajamo in bomo ostali trdno zavezani k polnemu spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin. Prizadevali si bomo zagotoviti, da načela zasebnosti in svobode izražanja ne bi bila nikoli ogrožena. Prav tako moramo okrepiti svojo sposobnost zagotavljanja zanesljive oskrbe za naše industrije in zmanjšati našo odvisnost od zunanjih dobaviteljev. To bo okrepilo našo gospodarsko suverenost in hkrati zagotovilo naš položaj v svetu.

PREDNOSTNIH NALOG

UMETNA INTELIGENCA

 • Namenjati znatna sredstva za raziskave, razvoj in uporabo umetne inteligence (UI).
 • Izdelati jasen regulativni okvir za umetno inteligenco, ki vključuje preglednost in nadzor algoritmov, in spodbujati novo upravljanje umetne inteligence pri Združenih narodih.

 

DIGITALNA VKLJUČENOST

 • Vlagati v celovite programe digitalnega izobraževanja, ki so prilagojeni vsem državljanom.
 • Povečati povezljivost podeželskih območij.
 • Premostiti razlike med urbanimi in ruralnimi območji ter omogočiti nove oblike demokratične udeležbe.
 • V večji meri upoštevati najbolj oddaljene regije.
 • V celoti zagovarjati pravice in potrebe starostnikov. POENOSTAVITEV UPRAVNIH POSTOPKOV

 

Spodbujati učinkovitost in pospeševati inovacije.

 • Odpraviti birokratske ovire, da bi vsem olajšali dostop do digitalnih tehnologij.
 • KIBERNETSKA VARNOST

 

Uvesti stroge ukrepe za zaščito naše infrastrukture, podatkov in spletnih storitev.

 • Zagotoviti zaupnost in varstvo podatkov naših državljanov in naših podjetij.
 • SUVERENOST

 

Spodbujati evropsko naklonjenost evropskim digitalnim izdelkom in rešitvam, namenjenim javni upravi.

 • Povečati proizvodnjo polprevodnikov in čipov v EU v okviru skupne strategije.
 • Podpirati hrambo in obdelavo podatkov v EU, vključno z zaščito pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje.
 • Zagotoviti zanesljivo oskrbo.
 • Zagotovite si zanesljivo oskrbo.
sl_SISlovenščina